Gästinlägg: Utmaningar för äldre i den digitala världen

Vad är det som gör seniorer till en specialgrupp när det gäller webbanvändning? Vilka hör till denna grupp? Kan man beakta deras behov på något sätt? Och skulle man ens kunna få dem alla att använda webben även om alla tjänster planerades för dem?

Enligt Statistikcentralen utgör seniorerna (65-åringar och äldre) 22 % av hela befolkningen. Bland dem finns människor från två olika generationer. Man kan alltså inte tala om seniorer som någon homogen grupp. En del av dem har varit med från början och utvecklat webbplatser, medan andra har använt digitala tjänster så länge sådana har funnits. Det finns alltså enormt mycket sakkunskap inom denna grupp.

Statistiken berättar dock att ju äldre människor man talar om desto fler är det som inte alls har någon erfarenhet av informationsteknik. Dessa utgör inte heller någon liten del.

Borde vi helt enkelt bara glömma dem som inte bryr sig om digitaliseringen? Nej. Undersökningar visar att det är möjligt att också få en stor del av dem att använda elektroniska tjänster. Det händer dock inte av sig självt. I den nya digitala världen behövs det människor som erbjuder hjälp och vägledning. Tjänsterna får inte heller få användaren att känna sig dum, vilket kan vara lättare sagt än gjort.

Enkelhet lönar sig när det gäller digitala tjänster – också för seniorer

Sådant som orsakar stora utmaningar för seniorer på webben är liten text, besvärliga färgkontraster och onödiga element på webbsidorna. En webbsida med många olika element gör att en ovan webbanvändare har svårt att hitta det han eller hon söker, särskilt om texten är skriven med vitt på en bakgrund i färg. Vanligtvis är det enklast och bäst med svart text på ljus bakgrund.

Fråga en senior om du inte är säker på dina färgval. En 20-årig testare ger inte samma svar som en 80-årig.

Blinkande och rörliga element på webbsidorna börjar däremot lyckligtvis vara historia. Dock verkar vi som producerar webbplatser ha svårt att begränsa innehållet. Vi tror att allt måste sägas på alla ställen. Detta gagnar inte alltid besökarna – tvärtom. Ju mindre och mer kompakt desto bättre. Förutom när det gäller kontaktuppgifterna. På många sidor har man plockat bort telefonnumren, som ju är just det som många seniorer söker!

När allt kommer omkring är seniorerna rätt likadana webbanvändare som alla andra. Vissa av dem är skickliga på att använda elektroniska tjänster, medan andra kan ha stora utmaningar.

När man har tålamod att planera de digitala tjänsterna utifrån ovana användares perspektiv blir de vanligtvis enklare och tydligare, vilket i sin tur gagnar alla. Enkelt är vackert också i det här avseendet.

Källor:

Statistikcentralen, Befolkningsstruktur 31.12.2018

Statistikcentralen, Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Valli ry, Ikäteknologiakeskus utredde: Iäkkäillä neljä tapaa suhtautua digilaitteiden käyttöön

Centralförbundet för de gamlas väl, SeniorSurf: ställen runt om i Finland där seniorer får hjälp med att surfa

Skribent

Tiina Etelämäki

Skribenten är verksamhetsledare för ENTER ry, som är en förening för seniorer intresserade av informationsteknik. Föreningen har tre anställda, 180 frivilliga seniorer som ger digital handledning och många andra äldre som vill hänga med i den digitala utvecklingen.

ENTER ry:s webbplats

Läs också

Den nya versionen WCAG 2.1 medförde 12 nya kriterier på A- och AA-nivå

Läs föregående

Gästinlägg: Satasairaalas lättlästa och tillgängliga webbsidor

Läs nästa