Gästinlägg: Satasairaalas lättlästa och tillgängliga webbsidor

Sjukhuset Satasairaala i Satakunta öppnade sina förnyade webbsidor nu i juli på adressen www.satasairaala.fi. Vi är väldigt stolta över det stora arbete som vi har gjort med dem. Sidorna är nu rätt så tillgängliga och dessutom lättlästa.

Alltså både lätta att använda och begripliga – inget dåligt resultat av en organisation som ansvarar för den specialiserade sjukvården och omsorgen om personer med intellektuell funktionsnedsättning i Satakunta.

Vanliga fallgropar inom den offentliga sektorn, som vi också hade kunnat falla i, är krångligt språk och organisationscentrering. De nya webbsidorna hade alltså kunnat vara svåra att använda och skrivna på fackspråk.

Fast kanske ändå inte nu längre. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer krav på tillgänglighet. Den har samtidigt inneburit en möjlighet för oss att utvecklas och betjäna klienter och patienter bättre också på webben.

Kraven som den nya lagen ställer har hjälpt oss på rätt väg under förnyelseprocessens gång. Digital tillgänglighet var ändå inte helt obekant för oss sedan tidigare.

Lättläst i flera år

År 2012 gjorde vi på Satasairaala den första lättlästa patientanvisningen. Den handlade om strålbehandling. Vi undrade om människor skulle bli kränkta av att vi förklarade saker för enkelt och simpelt. Den farhågan var obefogad.

Vem skulle bli kränkt av att slippa myndighetsjargong i en svår livssituation, utan i stället få tydlig och korrekt information presenterad på ett varmt och vänligt sätt? (Det ska dock nämnas att anvisningen om strålbehandling var välgjord redan innan den omarbetades till lättläst.) Vi fick väldigt bra respons på anvisningen och fortsatte arbeta med lättläst.

År 2014 skulle webbplatsen förnyas och vi beslöt att alla sidor som riktar sig till patienter och klienter skulle finnas som lättläst. Vi vill betjäna människor tydligt och begripligt också på webben.

Detta ställer också krav på tillgänglighet. Det räcker nämligen inte att innehållet är begripligt om det är svårt att hitta informationen på webbplatsen. Vi satte alltså redan då särskilt fokus på tillgänglighet och användbarhet.

Vad är lättläst?

Lättläst är ett begrepp som används för information som har omarbetats för att bli lättare att läsa och förstå.

Lättläst är ett utmärkt hjälpmedel på ett sjukhus. Språket i vården är svårt med latinska ord som man som lekman inte förstår. (Och det behöver man inte heller. Många lagar bestämmer att myndigheterna ska använda ett språk som patienten eller klienten förstår.)

Dessutom är det en skrämmande och ångestfylld situation man befinner sig i när man är sjuk. När vi upplever starka känslor kan vi inte ta till oss information, särskilt inte svårbegriplig sådan.

Lättläst gagnar särskilt dem som har lässvårigheter eller svårt att förstå läst text. Men tydlig information är något vi alla har nytta av. Dessutom gör det oss jämlika. När vi använder ett tydligt och begripligt språk utesluter vi inte någon på grund av att språket är svårt.

Samma sak gäller digital tillgänglighet: det är rättvist mot alla att vi skapar webbplatser och mobiltjänster som är enkla att använda. När vi inte behöver erbjuda separata tjänster för alla sparar vi också pengar – och detta är något alla inser vikten av. 🙂

 

Skribent

Riikka Törnroos

koordinator för lättläst

Satasairaala

Satasairaalas webbplats

Läs också

Gästinlägg: Utmaningar för äldre i den digitala världen

Läs föregående

Cancerorganisationernas webbtillgänglighetsarbete: Samma upplevelse för alla sinnen

Läs nästa