”Tydligt och enkelt” är en bra planeringsprincip ur synskadades synvinkel

Webbtjänsterna utvecklas men utmaningarna för de synskadade har man ännu inte lyckats lösa helt och hållet. Ur tillgänglighetsperspektiv är det ännu en bra bit kvar till likvärdighet, berättar Anneli Iltanen, som var ordförande för Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry till slutet av året 2019.
mohor banerjee.

Lättläst språk hjälper immigranter att integreras

Indiska Mohor Banerjee flyttade till Finland 2017 tillsammans med sin man. Tidigare bodde paret i Kina så Banerjee hade redan erfarenhet av ett främmande samhälle och av att byta språkmiljö. Det stod snabbt klart för henne hur svårt det finska språket är – här borde man i praktiken behärska både standardvarianten och talspråket.

Försäkringsbolaget Varmas webbtillgänglighetsarbete: ”Design för alla” är en inspirerande princip

Det gemensamma arbetslivsförsäkringsbolaget Varma har haft höga ambitioner för webbtillgänglighetsarbetet från första början. Utifrån tillgänglighetsgranskningarna fick man genast bra verktyg för webbtillgänglighetsarbetet.

Första övergångsperioden för tillgänglighetskraven slutar den 23 september

Den offentliga förvaltningen ska enligt den nya lagen om digitala tjänster göra om sina webbsidor så att de uppfyller tillgänglighetskraven. För många betyder det stora ändringar i webbsidorna. Frågan är aktuell precis nu, eftersom lagens första övergångsperiod slutar den 23 september 2019.

Cancerorganisationernas webbtillgänglighetsarbete: Samma upplevelse för alla sinnen

Cancerorganisationernas digiproducent Teemu Muhli arbetar med webbtillgängligheten för att främja ungas hälsa via Fressis.fi-webbplatsen. Jämlikhetsmålet får honom att hitta på lösningar genom användarens erfarenheter.

Gästinlägg: Utmaningar för äldre i den digitala världen

Vad är det som gör seniorer till en specialgrupp när det gäller webbanvändning? Vilka hör till denna grupp? Kan man beakta deras behov på något sätt? Och skulle man ens kunna få dem alla att använda webben även om alla tjänster planerades för dem?

Arbetet med webbtillgänglighet i tjänsten skatt.fi

Skatteförvaltningen började förnya sin tjänst skatt.fi för två år sedan. Reformens tidpunkt var utmärkt med tanke på webbtillgänglighetsdirektivet och man kunde beakta webbtillgänglighetskraven redan under planeringen och anskaffningen.

FPA:s webbtillgänglighetsarbete: ”Den viktigaste motivationen är personens egen insikt”

FPA inledde sitt webbtillgänglighetsarbete i slutet av 2017. Ett och ett halvt år har rymt egna insikter, problemlösning och utveckling av nytt innehåll, men framför allt har projektet lärt deltagarna hur mångfacetterat webbtillgänglighetsarbetet är.