Sökresultat

12 resultat av sökningen "jamlikhet"

Cancerorganisationernas webbtillgänglighetsarbete: Samma upplevelse för alla sinnen

Cancerorganisationernas webbtillgänglighetsarbetsgrupp har i sitt eget projekt framskridit från kartläggning till det tekniska arbetet. Fressis.fi-webbplatsens tillgänglighetstest pekade på kritiska åtgärdspunkter samt möjliga utmaningar som webbplatsens tekniska producent ska beakta. Cancerorganisationens...

Tillgänglighetens många ansikten

Den största orsaken till att Vallu hann ta silver innan jag hade en aning om saken, var ändå att jag inte behärskade skärmläsningsprogrammet så bra. Även om en synskadad numera...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

Tjänsten Palkka.fi uppfyller inte de krav på tillgänglighet som finns angivna i lagen om digitala tjänster. Tjänstens tillgänglighet är nästan helt och hållet undermålig eller obefintlig. Tjänsten är Skatteförvaltningens lagstadgade...

Regionförvaltnings­verket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studie­systemet Sisus allvarliga tillgänglighets­brister försätter studerande i en ojämlik position

På grund av studiehanteringssystemet Sisus tillgänglighetsbrister är det nästan helt omöjligt för en synskadad att använda systemet. Studerandena använder systemet bland annat för att registrera sig på kurser och för...

Tillgänglighets­regleringen leder till att tillgänglighets­kraven börjar gälla nya digitala tjänster

Lagstiftningen som genomför direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, det vill säga det så kallade tillgänglighetsdirektivet, träder i kraft 1.2.2023. När tillgänglighetsdirektivet införs i finsk lagstiftning börjar tillgänglighetskraven enligt...

Tips för att fylla i tillgänglighetsutlåtandet

Kom-ihåg-lista när du skapar ett tillgänglighetsutlåtande Du har läst lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Du vet vilka tillgänglighetskraven är. Din organisation har gjort en tillgänglighetsgranskning av den digitala...

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

Smidigare vardag Raisa använder många olika digitala tjänster i sin vardag med skärmläsningsprogram. Programmet läser upp innehållet som syns på datorns eller mobilenhetens skärm för synskadade användare. Morgonen inleder Raisa...

Digital tillgänglighet är inte bara ett krav, utan också en konkurrensfaktor

Webbtillgänglighet definieras så här på webbplatsen tillganglighetskrav.fi: ”Webbtillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda digitala tjänster så enkelt som möjligt. Webbtillgänglighet innebär att olikheterna och mångfalden...

Arbetet med webbtillgänglighet i tjänsten skatt.fi

Webbtillgänglighetsfrågorna var bekanta för Skatteförvaltningen redan från den tiden då man talade om tillgänglighet. Användbarhet, begripligt innehåll och tydligt språk hade redan länge stått i organisationens fokus. Innehållsarbete har inte...

Försäkringsbolaget Varmas webbtillgänglighetsarbete: ”Design för alla” är en inspirerande princip

Försäkringsbolaget Varmas webbtillgänglighetsarbete: ”Design för alla” är en inspirerande princip Det gemensamma arbetslivsförsäkringsbolaget Varma har haft höga ambitioner för webbtillgänglighetsarbetet från första början. Utifrån tillgänglighetsgranskningarna fick man genast bra verktyg...