Sökresultat

43 resultat av sökningen "digitala-tjanster"

Webbtillgänglighet är allas sak

Att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster är ofta – kanske i brist på bättre vetande – något man lägger ut på entreprenad. Man beställer en kartläggning av en konsult och...

WCAG 2.1 Kraven i lagen

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innebär att framgångskriterierna på nivå A och AA i den senaste versionen av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1, ska följas. Ett undantag är...

Tillgänglighetsarbetet med Jyväskylä stads webbplats

För webbutvecklare har det redan under en längre tid varit klart att om sidorna följer standarden är de tillgängliga för olika användare, sökmotorer hittar dem bättre och de fungerar säkrare...

Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

...och med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har dessa skyldigheter införlivats i finländsk lagstiftning. Tillgängliga digitala tjänster är i allas intresse Tillgänglighetsarbete handlar om att långsiktigt förbättra de digitala...

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

...tillhandahållande av digitala tjänster. Om tillämpningsområdet för lagen om tillhandahållande av digitala tjänster I lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (nedan lagen om digitala tjänster) har man på ett intressant...

Tips för att fylla i tillgänglighetsutlåtandet

Kom-ihåg-lista när du skapar ett tillgänglighetsutlåtande Du har läst lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Du vet vilka tillgänglighetskraven är. Din organisation har gjort en tillgänglighetsgranskning av den digitala...

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

...Övergångstider Tillgänglighetsutlåtande Anmäl bristande tillgänglighet Webbtillgänglighet handlar om att det digitala samhället ska vara tillgängligt för alla. Det är regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgift att övervaka hur tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala...

Lagar och standarder

...krav Lagen om digitala tjänster innehåller tre väsentliga krav som digitala tjänster som omfattas av den – alltså webbsidor och mobilapplikationer- ska uppfylla: Tjänsten och dess innehåll ska uppfylla tillgänglighetskraven....

Utbildning i eOppiva om digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

...gäller. Efter utbildningen har du en helhetsbild av tillgänglighetens betydelse i det digitala samhället och vet vilka tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster är. Utbildarna är experter på enheten för...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...och sådana digitala tjänster som riktar sig till andra myndigheter eller sakkunniga och som ska uppfylla tillgänglighetskraven inom de normala övergångstiderna. Det är värt att notera att upphandlingslagen också förpliktar...