Sökresultat

101 resultat av sökningen "digitala-tjanster"

Webbtillgänglighet är allas sak

Att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster är ofta – kanske i brist på bättre vetande – något man lägger ut på entreprenad. Man beställer en kartläggning av en konsult och...

WCAG 2.1 Kraven i lagen

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innebär att framgångskriterierna på nivå A och AA i den versionen av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1, ska följas. Ett undantag är direkta...

Tillgänglighetsarbetet med Jyväskylä stads webbplats

Våren 2019 godkändes lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Finland, vilket innebär att webbplatser måste vara tillgängliga senast i september 2020....

Ändringar i lagen om digitala tjänster

...som en del av trafiktjänsterna. Sådana tjänster är exempelvis webbplatser, mobilapplikationer, persontrafikens digitala biljetter, digitala resebiljettjänster samt reseplanerare och trafik- och störningsmeddelanden som finns i digitala tjänster. Lagen om digitala...

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

...till exempel texter på sidan av matförpackningar. Som det framgår av Raisas användarupplevelser gör tillgängliga digitala tjänster vardagens enklare och det möjligt att uträtta ärenden självständigt. Tillgängliga digitala tjänster är...

Lagar och standarder

...krav Lagen om digitala tjänster innehåller tre centrala krav som alla digitala tjänster – det vill säga webbplatser och mobilapplikationer – som omfattas av lagen ska uppfylla. De gemensamma kraven...

Webbinarieutbildning om de nya kraven i lagen om digitala tjänster

I utbildningen lär du dig vilka nya tjänster som omfattas av tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster och vilka nya skyldigheter som i fortsättningen finns i lagen om digitala tjänster....

Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

...och med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har dessa skyldigheter införlivats i finländsk lagstiftning. Tillgängliga digitala tjänster är i allas intresse Tillgänglighetsarbete handlar om att långsiktigt förbättra de digitala...

Tillgänglighets­regleringen leder till att tillgänglighets­kraven börjar gälla nya digitala tjänster

...kommer följande digitala tjänster som riktar sig till konsumenter att omfattas av tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster: Persontrafikens digitala tjänster, t.ex. digitala biljettbutiker, reseplanerare och trafik- och störningsmeddelanden som...

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

...tillhandahållande av digitala tjänster. Om tillämpningsområdet för lagen om tillhandahållande av digitala tjänster I lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (nedan lagen om digitala tjänster) har man på ett intressant...