Sökresultat

80 resultat av sökningen "digitala-tjanster"

Webbtillgänglighet är allas sak

Att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster är ofta – kanske i brist på bättre vetande – något man lägger ut på entreprenad. Man beställer en kartläggning av en konsult och...

WCAG 2.1 Kraven i lagen

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innebär att framgångskriterierna på nivå A och AA i den senaste versionen av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1, ska följas. Ett undantag är...

Tillgänglighetsarbetet med Jyväskylä stads webbplats

Våren 2019 godkändes lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Finland, vilket innebär att webbplatser måste vara tillgängliga senast i september 2020....

Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

...och med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har dessa skyldigheter införlivats i finländsk lagstiftning. Tillgängliga digitala tjänster är i allas intresse Tillgänglighetsarbete handlar om att långsiktigt förbättra de digitala...

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

...tillhandahållande av digitala tjänster. Om tillämpningsområdet för lagen om tillhandahållande av digitala tjänster I lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (nedan lagen om digitala tjänster) har man på ett intressant...

Tillsynsmyndighetens uppgifter

...har EU-kommissionen fastställt antalet digitala tjänster som årligen ska granskas. Storleken på detta urval, det vill säga antalet digitala tjänster som granskas under respektive tillsynsperiod, beräknas utifrån Finlands befolkningsmängd. Antalet...

Regionförvaltningsverket har inlett den omfattande tillsynen av mobilapplikationers tillgänglighet

...i Södra Finlands uppgift hör att övervaka hur tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster uppfylls i Finland. Myndigheten övervakar den digitala tillgängligheten med två olika metoder: genom förenklad och omfattande...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...om digitala tjänster uppfylls samt ger rådgivning och anvisningar om digital tillgänglighet. Tillgängliga digitala tjänster ökar människors jämlikhet i det digitala samhället. Mer information: Beslutssammanfattningen: Palkka.fi Beslutssammanfattningen: Färdcentralen Västra Nyland...

Myndighet, känn dina skyldigheter när det gäller digitala tjänsters tillgänglighet

...gå. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att offentliga digitala tjänster är tillgängliga. Det innebär att tjänsterna redan från början görs lämpliga för så många som möjligt med utgångspunkt...

Regionförvaltnings­verket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studie­systemet Sisus allvarliga tillgänglighets­brister försätter studerande i en ojämlik position

...digitala tjänster är att det ska vara en del av normal myndighetsverksamhet att beakta den digitala tillgängligheten. ”Bättre digital tillgänglighet ökar jämlikheten och delaktigheten och minskar samtidigt samhällets kostnader när...