Webbinarieutbildning om de nya kraven i lagen om digitala tjänster

Välkommen till webbinarieutbildningen 30.5 kl.10-11.15 för att höra om ändringarna i lagen om digitala tjänster! Webbinariet ordnas av tillgänglig-hetstillsynen vid regionförvaltningsverket.

I utbildningen lär du dig vilka nya tjänster som omfattas av tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster och vilka nya skyldigheter som i fortsättningen finns i lagen om digitala tjänster. Vi berättar också vad det lönar sig att beakta för de organisationer som redan omfattas av tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster.

Målgruppen för evenemanget är både nya organisationer som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster och organisationer som redan tidigare hört till tillämpningsområdet.

Lägg märke till att vi i det här webbinariet endast fokuserar på de ändringar i lagen om digitala tjänster som tillgänglighetsdirektivet har medfört. På vår webbplats hittar du information om tidigare utbildningar och information om tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster.

Program

Kl. 9.45 Linjerna öppnas

Kl. 10.00 Välkommen till vår webbinarieutbildning! Evenemanget öppnas

Kl. 10.20 Sakkunnigdiskussion om ändringarna i lagen om digitala tjänster,

  • sakkunniga vid tillgänglighetstillsynen: jurist Johanna Kuokkanen-Muotka, överinspektör Sanna Sinisalo och överinspektör Juha Suomalainen.

Kl. 11.15 Evenemanget avslutas

Inspelningen av webbinariet (på finska)Öppnas i ett nytt fönster

I lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har det gjorts ändringar som innebär att följande tjänster som är avsedda för konsumenter omfattas av tillgänglighetskraven: webbutiker, e-böcker, delar av persontrafik- och banktjänster samt tjänster och kommunikationstjänster för åtkomst till audiovisuellt innehåll. Dessutom finns det också nya tjänstespecifika tilläggskrav för de här tjänsterna. Mer information om ändringar i lagen om digitala tjänster