Sökresultat

51 resultat av sökningen "digitala-tjanster"

Utbildning i eOppiva om digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

...gäller. Efter utbildningen har du en helhetsbild av tillgänglighetens betydelse i det digitala samhället och vet vilka tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster är. Utbildarna är experter på enheten för...

Ord och termer

...En användarcentrerad princip där målet för planeringen av (den digitala) tjänsten är en så komplett webbtillgänglighet som möjligt istället för att man skapar anpassade versioner av den digitala tjänsten för...

Myndigheternas webbplatser måste enligt lag vara tillgängliga den 23 september 2020

...digitaliseras allt snabbare och tjänsterna flyttar till webben. Digital tillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt ska kunna använda digitala tjänster, såsom webbplatser, så enkelt som möjligt. Exempel...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

...webbinnehåll. Den senaste finska versionen är WCAG 2.1. Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster måste webbplatser och mobilapplikationer uppfylla WCAG:s framgångskriterier på nivåerna A och AA. Riktlinjerna för tillgängligt...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...på dessa och sådana digitala tjänster som riktar sig till andra myndigheter eller sakkunniga och som ska uppfylla tillgänglighetskraven inom de normala övergångstiderna. Det är värt att notera att upphandlingslagen...

Första övergångsperioden för tillgänglighetskraven slutar den 23 september

...människor att använda digitala tjänster och innehållet i dem. Webbtillgänglighet innebär att olikheterna och mångfalden bland människor beaktas när digitala tjänster planeras och genomförs. Webbtillgängligheten förbättrar jämlikheten i det digitala...

Intresseorganisationerna önskar digitala tjänster som är tekniskt tillgängliga men även tydliga och logiska

...för få lättlästa digitala tjänster. Även mer teckenspråkigt innehåll efterfrågades. Att de digitala tjänsterna sinsemellan avviker från varandra och att tjänsterna förändras i snabb takt skapar utmaningar för många. En...

Om webbtillgänglighet

...i den digitala världen: att det är lätt för olika människor att använda digitala tjänster och innehållet i dem. Webbtillgängligheten förbättrar jämlikheten i det digitala samhället. När webbtillgängligheten har beaktats...

Vem omfattas av tillgänglighetskraven?

...av kostnaderna för utvecklingsarbetet eller upprätthållandet, omfattas tjänsten av tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster. Då ska den digitala tjänsten i fråga uppfylla tillgänglighetskraven samt innehålla ett tillgänglighetsutlåtande och en...

Tillgänglighetens många ansikten

...passa utmärkt för alla tjänsteproducenter, eller det kunde man åtminstone anta. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller för närvarande inte merparten av den privata sektorns webbplatser. Det är inte...