Webbseminarium om de nya kompletterande kraven i lagen om digitala tjänster

Välkommen till webbinarieutbildningen 31.10 kl. 10–11.15 som behandlar de nya kompletterande kraven och andra skyldigheter i lagen om digitala tjänster.

Program

Kl. 9.45 Linjerna öppnas

Kl. 10.00 Välkommen till vår webbinarieutbildning!
Evenemanget öppnas

Kl. 10.15 Sakkunnigdiskussion

Kl. 11.15 Evenemanget avslutas

Länken till utbildningsvideor (på finska)Öppnas i ett nytt fönster

Ingen anmälan behövs.

Webbseminarium är på finska och evenemanget spelas också in.

Under evenemanget ordnas teckenspråkstolkning och skrivtolkning.

Målgruppen för evenemanget är både nya organisationer som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster och organisationer som redan tidigare hört till tillämpningsområdet.

Lägg märke till att vi i det här webbinariet endast fokuserar på de ändringar i lagen om digitala tjänster som tillgänglighetsdirektivet har medfört. På vår webbplats hittar du information om tidigare utbildningar och information om tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster.

I lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har det gjorts ändringar som innebär att följande tjänster som är avsedda för konsumenter omfattas av tillgänglighetskraven: webbutiker, e-böcker, vissa persontrafik- och banktjänster samt tjänster som ger åtkomst till audiovisuellt innehåll och kommunikationstjänster. Dessutom finns det också nya tjänstespecifika tilläggskrav för de här tjänsterna. Mer information om ändringar i lagen om digitala tjänster.