Sökresultat

15 resultat av sökningen "beslut"

Tillgänglighetskrav gäller också videor och inspelningar av direktsändning som organisationen publicerat på Facebook

Beskrivning av ärendet Klagomålet gällde församlingens Facebooksida där det publicerades videor och inspelningar av direktsändningar (live) utan text. Beslut i ärendet I sitt beslut uppmärksammade enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...om digitala tjänster uppfylls samt ger rådgivning och anvisningar om digital tillgänglighet. Tillgängliga digitala tjänster ökar människors jämlikhet i det digitala samhället. Mer information: Beslutssammanfattningen: Palkka.fi Beslutssammanfattningen: Färdcentralen Västra Nyland...

FAQ - Tillgänglighetsutlåtandet

...ett tillgänglighetsutlåtande, om arkiveringen har gjorts efter 23.9.2019. I fråga om mobila applikationer kan som sådan arkivering som avses i lagen i många fall betraktas ett beslut om att utvecklingen...

Tillsynsmyndighetens uppgifter

...anmälningar från användarna, det vill säga klagomål och begäran om utredning av brister i webbplatsers och mobilapplikationers tillgänglighet. I beslut på klagomål ger vi administrativ styrning och på en begäran...

Dina rättigheter

...omprövar beslutet. Efter begäran om omprövning fattar regionförvaltningsverket ett nytt beslut som kan överklagas till förvaltningsdomstolen. Klagomål Du kan lämna in ett klagomål, en så kallad tillgänglighetsklagan, till regionförvaltningsverket om...

Staden måste se till att en digital tjänst som riktar sig till personer med funktions­nedsättning är tillgänglig

...redogörelse för tillgänglighetsbristerna som sänts till regionförvaltningsverket är motstridig och det enligt klagandena fortfarande fanns tillgänglighetsbrister beslutade regionförvaltningsverket att själv testa beställningswebbplatsen. Regionförvaltningsverket ville med sitt test kontrollera om den...

Man kan inte avvika från till­gänglig­hets­kraven genom att hänvisa till en kommande förnyelse av tjänsten

...sig att det också fanns andra brister i tillgängligheten i tjänsten. Beslut Gällande ministeriets webbtjänst beslöt regionförvaltningsverket att fästa ministeriets uppmärksamhet vid tillgänglighetskraven och tillgänglighetsredogörelsen i kapitel 3 i lagen...

Internationell aktör inom finanssektorn ska följa lagen om digitala tjänster när den bedriver verksamhet i Finland

...banken erbjuder allmänheten i Finland. Regionförvaltningsverket konstaterade i sitt beslut att mobilbanksappen som klagomålet gällde ska uppfylla tillgänglighetskraven samt att banken ska ha ett tillgänglighetsutlåtande om mobilapplikationen på sin webbplats...

Digital tillgänglighet är inte bara ett krav, utan också en konkurrensfaktor

...tillgänglig form, eller där innehållen kan göras tillgängliga, men tjänsten inte styr användaren till att göra det. De som tillhandahåller tjänsterna bör sträva efter att fatta beslut där användaren har...

Brister i digital tillgänglighet kan inte lämnas okorrigerade

...Användaren av skärmläsningsprogrammet vet inte vid köptillfället vilken inverkan den valda sittplatsen har på biljettpriset. Beslut Regionförvaltningsverket fäster bolagets uppmärksamhet vid tillgänglighetskraven i 3 kapitlet i lagen om digitala tjänster...