Sökresultat

17 resultat av sökningen "beslut"

Tillgänglighetskrav gäller också videor och inspelningar av direktsändning som organisationen publicerat på Facebook

Beskrivning av ärendet Klagomålet gällde församlingens Facebooksida där det publicerades videor och inspelningar av direktsändningar (live) utan text. Beslut i ärendet I sitt beslut uppmärksammade enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket...

Tillsynsmyndighetens uppgifter

...anmälningar från användarna, det vill säga klagomål och begäran om utredning av brister i webbplatsers och mobilapplikationers tillgänglighet. I beslut på klagomål ger vi administrativ styrning och på en begäran...

FAQ - Tillgänglighetsutlåtandet

...ett tillgänglighetsutlåtande, om arkiveringen har gjorts efter 23.9.2019. I fråga om mobila applikationer kan som sådan arkivering som avses i lagen i många fall betraktas ett beslut om att utvecklingen...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...om digitala tjänster uppfylls samt ger rådgivning och anvisningar om digital tillgänglighet. Tillgängliga digitala tjänster ökar människors jämlikhet i det digitala samhället. Mer information: Beslutssammanfattningen: Palkka.fi Beslutssammanfattningen: Färdcentralen Västra Nyland...

Dina rättigheter

...begäran om utredning Regionförvaltningsverket fattar ett beslut med anledning av begäran. Både den som lämnat in begäran och tjänsteleverantören kan ännu begära att regionförvaltningsverket omprövar beslutet. Efter begäran om omprövning...

Resultaten av tillsynen av webb­platsers och mobil­applikationers tillgänglighet 2020–2021: varierande tillgänglighet, brister påträffades

...att behandla anmälningar från användarna och på eget initiativ granska digitala tjänsters tillgänglighet i enlighet med Europeiska kommissionens beslut. Tillgänglighetskraven finns angivna i standarden EN 301 459 och baserar sig...

Regionförvaltningsverket upptäckte betydande tillgänglighetsbrister i en applikation för kollektivtrafiken

...appen, av vilka en del hade konstaterats redan vid granskningen under den föregående tillsynsperioden. Avgörandet i ärendet Regionförvaltningsverket ålade tjänsteleverantören med ett beslut den 26 september 2023 att se till...

Regionförvaltningsverket upptäckte ett betydande stort antal brister i tillgängligheten på en kommuns webbplats

...ärendet Regionförvaltningsverket ålade tjänsteleverantören med ett beslut den 13 november 2023 att se till att webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven i kapitel 3 i lagen om digitala tjänster (306/2019). Enligt beslutet ska...

Internationell aktör inom finanssektorn ska följa lagen om digitala tjänster när den bedriver verksamhet i Finland

...banken erbjuder allmänheten i Finland. Regionförvaltningsverket konstaterade i sitt beslut att mobilbanksappen som klagomålet gällde ska uppfylla tillgänglighetskraven samt att banken ska ha ett tillgänglighetsutlåtande om mobilapplikationen på sin webbplats...

Brister i digital tillgänglighet kan inte lämnas okorrigerade

...Användaren av skärmläsningsprogrammet vet inte vid köptillfället vilken inverkan den valda sittplatsen har på biljettpriset. Beslut Regionförvaltningsverket fäster bolagets uppmärksamhet vid tillgänglighetskraven i 3 kapitlet i lagen om digitala tjänster...