Sökresultat

11 resultat av sökningen "beslut"

Tillgänglighetskrav gäller också videor och inspelningar av direktsändning som organisationen publicerat på Facebook

Beskrivning av ärendet Klagomålet gällde församlingens Facebooksida där det publicerades videor och inspelningar av direktsändningar (live) utan text. Beslut i ärendet I sitt beslut uppmärksammade enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...om digitala tjänster uppfylls samt ger rådgivning och anvisningar om digital tillgänglighet. Tillgängliga digitala tjänster ökar människors jämlikhet i det digitala samhället. Mer information: Beslutssammanfattningen: Palkka.fi Beslutssammanfattningen: Färdcentralen Västra Nyland...

FAQ - Tillgänglighetsutlåtandet

...ett tillgänglighetsutlåtande, om arkiveringen har gjorts efter 23.9.2019. I fråga om mobila applikationer kan som sådan arkivering som avses i lagen i många fall betraktas ett beslut om att utvecklingen...

Tillsynsmyndighetens uppgifter

...anmälningar från användarna, det vill säga klagomål och begäran om utredning av brister i webbplatsers och mobilapplikationers tillgänglighet. I beslut på klagomål ger vi administrativ styrning och på en begäran...

Dina rättigheter

...beslutet. Efter begäran om omprövning fattar regionförvaltningsverket ett nytt beslut som kan överklagas till förvaltningsdomstolen. Klagomål Du kan lämna in ett klagomål, en så kallad tillgänglighetsklagan, till regionförvaltningsverket om tjänsteleverantören...

Staden måste se till att en digital tjänst som riktar sig till personer med funktions­nedsättning är tillgänglig

...redogörelse för tillgänglighetsbristerna som sänts till regionförvaltningsverket är motstridig och det enligt klagandena fortfarande fanns tillgänglighetsbrister beslutade regionförvaltningsverket att själv testa beställningswebbplatsen. Regionförvaltningsverket ville med sitt test kontrollera om den...

Resultaten av tillsynen av webb­platsers och mobil­applikationers tillgänglighet 2020–2021: varierande tillgänglighet, brister påträffades

...att behandla anmälningar från användarna och på eget initiativ granska digitala tjänsters tillgänglighet i enlighet med Europeiska kommissionens beslut. Tillgänglighetskraven finns angivna i standarden EN 301 459 och baserar sig...

Webbtillgänglighet som en del av kommunwebbplatsens förnyelse

...ogenomtänkta beslut. Att upprätthålla tillgängligheten på webbplatsen kräver arbete: det kräver att man förändrar bekanta sätt att arbeta och åtminstone så här i början regelbundet stöder personalen. Vårt behov av...

Regionförvaltnings­verket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studie­systemet Sisus allvarliga tillgänglighets­brister försätter studerande i en ojämlik position

...att åtgärda bristerna är ogrundad och oskäligt lång. Av dessa anledningar fattade vi beslut om att ge Helsingfors universitet en anmärkning för lagstridigt förfarande.” En anmärkning är den strängaste påföljden...

Tillgänglighetsutlåtandet ska vara lätt att hitta och behöver uppdateras trots projektet för att förnya webbplatsen

Beskrivning av ärendet Klagomålet gällde stadens webbplats, som saknade alternativa bildtexter, i rubrikerna används inte stilar (H1) och menyn kan inte bläddras med tangentbordet. Beslut i ärendet I sitt avgörande...