Sökresultat

36 resultat av sökningen "digital-tjanst"

Ord och termer

...En användarcentrerad princip där målet för planeringen av (den digitala) tjänsten är en så komplett webbtillgänglighet som möjligt istället för att man skapar anpassade versioner av den digitala tjänsten för...

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

...tillhandahållande av digitala tjänster. Om tillämpningsområdet för lagen om tillhandahållande av digitala tjänster I lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (nedan lagen om digitala tjänster) har man på ett intressant...

FPA:s webbtillgänglighetsarbete: ”Den viktigaste motivationen är personens egen insikt”

Arbetet med att göra FPA:s digitala tjänster tillgängliga har varit en intressant resa för deltagarna, där det största arbetet har utförts och de största utmaningarna lösts med egna krafter. Informationsbehovet...

Lagar och standarder

...krav Lagen om digitala tjänster innehåller tre väsentliga krav som digitala tjänster som omfattas av den – alltså webbsidor och mobilapplikationer- ska uppfylla: Tjänsten och dess innehåll ska uppfylla tillgänglighetskraven....

Webbtillgänglighet är allas sak

...möjligt kan använda en digital tjänst så enkelt som möjligt. Uppskattningsvis mer än en miljon finländare har särskilda utmaningar i att använda digitala tjänster; t.ex. skador, ålder, läs- och skrivsvårigheter,...

Myndigheternas webbplatser måste enligt lag vara tillgängliga den 23 september 2020

...digitaliseras allt snabbare och tjänsterna flyttar till webben. Digital tillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt ska kunna använda digitala tjänster, såsom webbplatser, så enkelt som möjligt. Exempel...

Intresseorganisationerna önskar digitala tjänster som är tekniskt tillgängliga men även tydliga och logiska

...för få lättlästa digitala tjänster. Även mer teckenspråkigt innehåll efterfrågades. Att de digitala tjänsterna sinsemellan avviker från varandra och att tjänsterna förändras i snabb takt skapar utmaningar för många. En...

Ett tillgängligt Kotka

...då tillgänglighetskraven börjar beröra även mobilapplikationer kommer mycket snabbt om man inte ännu ens har påbörjat arbetet. Utmaningar och resultat Utmaningen har varit tjänsteleverantörernas omfattande okunnighet om lagen om digitala...

Dina rättigheter

...myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Du kan göra en utredningsbegäran eller ett klagomål till tillsynsmyndigheten efter att övergångsperioden som gäller en digital tjänst är slut. Nu...

Upphandlingen av webbplatsen tillgänglighetskrav.fi: så här tog vi hänsyn till tillgängligheten

...krav i upphandlingen. Det finns olika sätt att garantera att en digital tjänst är tillgänglig. Leverantörens löfte i anbudet räcker dock inte, utan ofta krävs det också att beställaren är...