Sökresultat

70 resultat av sökningen "digital-tjanst"

Om webbtillgänglighet

...i den digitala världen: att det är lätt för olika människor att använda digitala tjänster och innehållet i dem. Webbtillgängligheten förbättrar jämlikheten i det digitala samhället. När webbtillgängligheten har beaktats...

Webbtillgänglighet förverkligas med hjälp av utbildning och granskningar

I Åbo har man som tur är stöd av flera konkurrenssatta sakkunniga inom webbtillgänglighet när man fördjupar kompetensen. Till exempel behöver digitala utvecklare, sakkunniga inom sociala medier, beslutsfattare, personer som...

En större tydlighet skulle sänka tröskeln att använda e-tjänster

...hjälpa personer över 65 att använda digital apparatur och digitala tjänster bättre så att de också i fortsättningen kan vara delaktiga i samhället”, berättar ENTER ry:s verkställande direktör Tiina Etelämäki....

Siktet inställt på samma mål

Organisationerna inom den offentliga förvaltningen siktar för närvarande alla mot samma mål – tillgängliga digitala tjänster....

Användarnas berättelser

På den här sidan publicerar vi användarnas berättelser om digitala tjänster. Vi vill göra olika användares egen röst hörd. De kan bäst förklara varför det är viktigt att beakta webbtillgängligheten.

Styrningsbrev från enheten för tillgänglighetstillsyn om publicering av inspelade direktsändningar samt om oproportionell börda

...publiceras i en digital tjänst ska uppfylla tillgänglighetskraven vid publiceringstidpunkten. Tjänsteleverantörerna ska säkerställa att deras digitala tjänster och innehållet i tjänsterna uppfyller tillgänglighetskraven när användaren har tillgång till tjänsten. Ett...

Ändringar i lagen om digitala tjänster

...som en del av trafiktjänsterna. Sådana tjänster är exempelvis webbplatser, mobilapplikationer, persontrafikens digitala biljetter, digitala resebiljettjänster samt reseplanerare och trafik- och störningsmeddelanden som finns i digitala tjänster. Lagen om digitala...

Tillgänglighetskraven gäller de digitala tjänster som ett offentligt företag inom postsektorn tillhandahåller till den del de hänför sig till samhällsomfattande tjänster enligt postlagen

...behandlingen av ärendet krävde att regionförvaltningsverket först avgjorde frågan om tillämpningsområdet enligt lagen om digitala tjänster. Enligt lagen om digitala tjänster tillämpas lagen på digitala tjänster som tillhandahålls inom sektorn...

FAQ - Tillgänglighetsutlåtandet

...en digital tjänst är sådant som man inte gör ändringar i, inte uppdaterar och inte heller behövs innehållet för aktiva administrativa processer. Lagen om digitala tjänster tillämpas inte på innehåll...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...om digitala tjänster uppfylls samt ger rådgivning och anvisningar om digital tillgänglighet. Tillgängliga digitala tjänster ökar människors jämlikhet i det digitala samhället. Mer information: Beslutssammanfattningen: Palkka.fi Beslutssammanfattningen: Färdcentralen Västra Nyland...