Sökresultat

55 resultat av sökningen "digital-tjanst"

Om webbtillgänglighet

...i den digitala världen: att det är lätt för olika människor att använda digitala tjänster och innehållet i dem. Webbtillgängligheten förbättrar jämlikheten i det digitala samhället. När webbtillgängligheten har beaktats...

Webbtillgänglighet förverkligas med hjälp av utbildning och granskningar

I Åbo har man som tur är stöd av flera konkurrenssatta sakkunniga inom webbtillgänglighet när man fördjupar kompetensen. Till exempel behöver digitala utvecklare, sakkunniga inom sociala medier, beslutsfattare, personer som...

En större tydlighet skulle sänka tröskeln att använda e-tjänster

...hjälpa personer över 65 att använda digital apparatur och digitala tjänster bättre så att de också i fortsättningen kan vara delaktiga i samhället”, berättar ENTER ry:s verkställande direktör Tiina Etelämäki....

Siktet inställt på samma mål

Organisationerna inom den offentliga förvaltningen siktar för närvarande alla mot samma mål – tillgängliga digitala tjänster....

Användarnas berättelser

På den här sidan publicerar vi användarnas berättelser om digitala tjänster. Vi vill göra olika användares egen röst hörd. De kan bäst förklara varför det är viktigt att beakta webbtillgängligheten.

FAQ - Tillgänglighetsutlåtandet

...en digital tjänst är sådant som man inte gör ändringar i, inte uppdaterar och inte heller behövs innehållet för aktiva administrativa processer. Lagen om digitala tjänster tillämpas inte på innehåll...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...om digitala tjänster uppfylls samt ger rådgivning och anvisningar om digital tillgänglighet. Tillgängliga digitala tjänster ökar människors jämlikhet i det digitala samhället. Mer information: Beslutssammanfattningen: Palkka.fi Beslutssammanfattningen: Färdcentralen Västra Nyland...

Tillgänglighetens många ansikten

...verkligen flerdimensionell. Så borde det vara.” Mångfalden i digital tillgänglighet Med Maijas historia vill jag illustrera att digital tillgänglighet inte bara gagnar en marginell grupp. Digital tillgänglighet är flerdimensionellt. När...

Myndighet, känn dina skyldigheter när det gäller digitala tjänsters tillgänglighet

...säga när man planerar anskaffningen av en ny digital tjänst. Utöver lagen om tillhandahållande av digi-tala tjänster kräver även upphandlingslagen att en ny digital tjänst ska vara tillgänglig. Vid planeringen...

Digital tillgänglighet är inte bara ett krav, utan också en konkurrensfaktor

...bland människor beaktas när digitala tjänster planeras och genomförs.” Enligt lagen om digitala tjänster ska myndigheterna säkerställa tjänsternas informationssäkerhet och dataskydd säkerställs och så att det säkerställs att tjänsterna är...