Webbplatser tillhör alla!

För oss på Evantia är webbtillgänglighet en röd tråd som genomsyrar hela vår verksamhet.

Upphandlingen av webbplatsen tillgänglighetskrav.fi: så här tog vi hänsyn till tillgängligheten

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft den 1 april 2019. Vid upphandling av webbplatser och mobilapplikationer är myndigheterna nu skyldiga att följa tillgänglighetsbestämmelserna enligt lagen om digitala tjänster.
Statsrådsborgen.

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

Många nya myndighetswebbplatser har lanserats efter september 2018. Dessa nya webbplatser måste nu uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster - och borde ha uppfyllt dem redan från och med den 23 september 2019.

Siktet inställt på samma mål

Organisationerna inom den offentliga förvaltningen siktar för närvarande alla mot samma mål – tillgängliga digitala tjänster.

Den nya versionen WCAG 2.1 medförde 12 nya kriterier på A- och AA-nivå

WCAG-riktlinjerna uppdaterades till version 2.1 sommaren 2018. Den senaste versionen omfattar sammanlagt 78 kriterier. I praktiken förpliktar lagen att 49 kriterier på A- och AA-nivå ska uppfyllas.

Webbtillgänglighet är allas sak

Många har en uppfattning om att webbtillgänglighet, eller tillgängliga digitala tjänster, är något svårt och kanske till och med lite skrämmande, i synnerhet om man inte närmare har satt sig in i saken. ”Är det inte något tekniskt, något för synskadade?” ”Det gäller åtminstone inte mej.” ”Jag kan väl knappast förbättra webbtillgängligheten?” ”Hjälp! Ingen aning om vad det innebär!”