Sökresultat

7 resultat av sökningen "upphandling"

Upphandlingen av webbplatsen tillgänglighetskrav.fi: så här tog vi hänsyn till tillgängligheten

Hur tillgänglighetskraven bäst ska beaktas vid nya upphandlingar har väckt en del diskussion och oro. Att tillgänglighetskraven beaktas vid upphandling är inte i sig mer märkvärdigt än att uppfylla andra...

Andra lagar

...tillgången till, kvaliteten på och datasäkerheten hos digitala tjänster. Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) Lagen ska beaktas vid nya anskaffningar. Lagen förpliktar även att beakta webbtillgängligheten vid nya...

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

...FN:s kommitté för funktionsnedsättningar har i sin rekommendation nr 2 (2014) om tillgänglighetsartikel 9 ansett att när offentliga medel används ska man vid offentlig upphandling beakta att varor och tjänster...

Digital tillgänglighet är inte bara ett krav, utan också en konkurrensfaktor

...köparen inte har kunnat kräva webbtillgänglighet, eller att man i samband med upphandlingsbeslutet inte har säkerställt att webbtillgängligheten förverkligas. Dessutom kan det också vara så att det inte ens finns...

Ett tillgängligt Kotka

Reformprojektet har tidvis varit aningen dramatiskt, med en avbruten upphandling, men nu är vi på god väg. Webbplatsen skapas med WordPress och vår leverantör har en stor yrkesskicklighet när det...

Staden måste se till att en digital tjänst som riktar sig till personer med funktions­nedsättning är tillgänglig

...Motivering till avgörandet Enligt stadens redogörelse hade staden vid upphandlingen av tjänsten krävt att den ska vara tillgänglig och tjänsten hade inga brister i tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster....

Tillgänglighetskraven gäller de digitala tjänster som ett offentligt företag inom postsektorn tillhandahåller till den del de hänför sig till samhällsomfattande tjänster enligt postlagen

...§, 7 §, 11–12 § Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) 5 §, 9 §, 10 § Postlag (415/2011) 15 §, 17 §...