Sökresultat

44 resultat av sökningen "tillganglighetstillsyn"

Utlåtande av enheten för tillgänglighetstillsyn till redogörelsen om de mänskliga rättigheterna

I utlåtandet betonar enheten för tillgänglighetstillsyn betydelsen av tillgängliga digitala tjänster. Att digitala tjänster är tillgängliga är avgörande för att alla ska kunna använda tjänsterna självständigt. Eftersom redogörelsen om de...

Nyheter

Här publicerar vi aktuella nyheter som anknyter till webbtillgänglighet, lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och arbetet inom enheten för tillgänglighetstillsyn.

Tillsynsmyndighetens uppgifter

Till vårt arbete hör att: ge allmän information och vägledning om vilka tillgänglighetskrav som ställs på digitala tjänster och om tillgodoseendet av rättigheterna i fråga om digital tillgänglighet behandla anmälningar,...

Dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12 och 13 1. Personuppgiftsansvarig Regionförvaltningsverket i Södra Finland Birger Jaarlin katu 15, PB 150, 13101 Tavastehus Telefon 0295 016 000 E-post registratur.sodra@rfv.fi Kontaktperson för...

Webbplatsen tillgänglighetskrav.fi har tilldelats tillgänglighetsmärket Selkeästi meille

Tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster gäller inte kognitiv tillgänglighet. Enheten för tillgänglighetstillsyn vill föregå med exempel och utveckla tillgängligheten på sin webbplats även utanför kraven i lagen om digitala...

Resultaten av tillsynen av webb­platsers och mobil­applikationers tillgänglighet 2020–2021: varierande tillgänglighet, brister påträffades

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har till uppgift att i hela Fastlandsfinland övervaka att bland annat myndigheternas webbplatser och mobilapplikationer uppfyller tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster. Regionförvaltningsverket genomför tillsynen genom...

Den tekniska tillgängligheten till digitala tjänster har förbättrats, men efterfrågan på lättläst innehåll är oförändrad

Vi hoppades på kommentarer från olika organisationer av och för personer med funktionsnedsättning om hur tillgänglighetsenhetens roll har visat sig för organisationerna och vilka förväntningar de har på enheten. Vi...

Även en liten satsning på webbtillgängligheten gör tjänsten mer användartillvänd

Både Vellamo och Eveliina studerar vid yrkeshögskolan Metropolia. Vellamo studerar digital formgivning och Eveliina studerar programvaruproduktion inom examensprogrammet för informations – och kommunikationsteknik. Vilka förväntningar hade ni inför sommaren? Evelina...

Styrningsbrev från enheten för tillgänglighetstillsyn om publicering av inspelade direktsändningar samt om oproportionell börda

Enligt regionförvaltningsverkets uppfattning gör tjänsteleverantörerna på det här sättet på grund av en felaktig tolkning av lagen om digitala tjänster. Med det här brevet vill regionförvaltningsverket särskilt tydliggöra vilka krav...

Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen www.tillgänglighetskrav.fi. Den omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Webbplatsen drivs av...