Sökresultat

47 resultat av sökningen "tillganglighet"

Myndigheternas webbplatser måste enligt lag vara tillgängliga den 23 september 2020

...alla. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ger rådgivning om tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster och övervakar hur kraven uppfylls. Regionförvaltningsverkets webbplats www.tillganglighetskrav.fi innehåller information, råd och anvisningar om digital tillgänglighet....

Dina rättigheter i lättläst version

För vilka webbplatser gäller lagen? Lagen om webbtillgänglighet gäller alla kommuner och statliga myndigheter. Lagen gäller också till exempel banker, försäkringsbolag och posten. Dessutom gäller lagen många organisationer. Här kan...

Gästinlägg: Satasairaalas lättlästa och tillgängliga webbsidor

Sjukhuset Satasairaala i Satakunta öppnade sina förnyade webbsidor nu i juli på adressen www.satasairaala.fi. Vi är väldigt stolta över det stora arbete som vi har gjort med dem. Sidorna är...

Intresseorganisationerna önskar digitala tjänster som är tekniskt tillgängliga men även tydliga och logiska

Vi bad i förväg organisationerna lämna in utlåtanden om lagen och om digital tillgänglighet. Det framgick av utlåtandena och diskussionerna under mötet att det är en mycket stor grupp människor...

Om WCAG-riktlinjerna

Syftet med WCAG är att säkerställa att olika användare i olika situationer – även personer med funktionsnedsättning eller olika funktionsvariationer – får tillgång till innehållet och kan använda de digitala...

Om webbtillgänglighet

Webbtillgänglighet innebär åtkomlighet på nätet Nuförtiden används begreppet fysisk tillgänglighet särskilt i fråga om tillgängligheten och funktionen i byggnader och annan byggd miljö. Med fysisk tillgänglighet avses alltså att ämbetsverk,...

Utbildning i eOppiva om digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

Enheten för tillgänglighetstillsyn har nyligen lagt ut ny utbildning i eOppiva som klarlägger vilka tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster är, hur man bemöter dessa krav och vem som kraven...

Dina rättigheter

...på adressen webbtillganglighet@rfv.fi eller registratur.sodra@rfv.fi. Om du vill kan du dessutom skicka anmälan per post på adressen Regionförvaltningsverket i Södra Finland, registratorskontoret, PB 1, 13035 AVI. Anmälan kan vara fritt...

Dataskyddsbeskrivning

...registret: Emilia Ojala, enhetschef, jurist, tillgänglighetstillsyn, Regionförvaltningsverket i Södra Finland Telefon 0295 016 479, e-post webbtillganglighet@rfv.fi 2. Dataskyddsombud Namn: Hannele Svanström Telefon 0295 018 015, e-post tietosuoja@rfv.fi 3. Ändamål med...

Skapa ett tillgänglighetsutlåtande

Välkommen att skapa ett tillgänglighetsutlåtande. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innehåller tillgänglighetskrav som digitala tjänster måste uppfylla. Varje organisation ska tillhandahålla ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats. Innehållet i utlåtandet...