Utbildning i eOppiva om digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

Digital tillgänglighet har under det gångna året varit ett stort samtalsämne och i och med hösten då den andra övergångstiden löper ut är allt fler offentliga organisationer förpliktade att erbjuda sina digitala tjänster som tillgängliga.

Enheten för tillgänglighetstillsyn har nyligen lagt ut ny utbildning i eOppiva som klarlägger vilka tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster är, hur man bemöter dessa krav och vem som kraven gäller.

Efter utbildningen har du en helhetsbild av tillgänglighetens betydelse i det digitala samhället och vet vilka tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster är. Utbildarna är experter på enheten för tillgänglighetstillsyn inom Regionförvaltningsverket för Södra Finland.

Utbildningen på svenska
Utbildningen på finska

Läs också

Tillgänglighetens många ansikten

Läs föregående

Tillgänglighet innebär samarbete på bolagsnivå

Läs nästa