Sökresultat

61 resultat av sökningen "tillganglighet"

Tillgänglighetens många ansikten

Den största orsaken till att Vallu hann ta silver innan jag hade en aning om saken, var ändå att jag inte behärskade skärmläsningsprogrammet så bra. Även om en synskadad numera...

FPA:s webbtillgänglighetsarbete: ”Den viktigaste motivationen är personens egen insikt”

Arbetet med att göra FPA:s digitala tjänster tillgängliga har varit en intressant resa för deltagarna, där det största arbetet har utförts och de största utmaningarna lösts med egna krafter. Informationsbehovet...

Upphandlingen av webbplatsen tillgänglighetskrav.fi: så här tog vi hänsyn till tillgängligheten

Hur tillgänglighetskraven bäst ska beaktas vid nya upphandlingar har väckt en del diskussion och oro. Att tillgänglighetskraven beaktas vid upphandling är inte i sig mer märkvärdigt än att uppfylla andra...

”Tydligt och enkelt” är en bra planeringsprincip ur synskadades synvinkel

Anneli Iltanen har levt vardagsliv både som seende och senare som blind till följd av ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. I och med sjukdomen byttes romansk och spansk filologi ut mot ett...

Skapa ett tillgänglighetsutlåtande

Välkommen att skapa ett tillgänglighetsutlåtande. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innehåller tillgänglighetskrav som digitala tjänster måste uppfylla. Varje organisation ska tillhandahålla ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats. Innehållet i utlåtandet...

Kontakt

...råd och anvisningar om webbtillgänglighet. Enheten för tillgänglighetstillsyn tillgänglighetskrav.fi webbtillganglighet@rfv.fi Telefonväxel 0295 016 000 Registratorskontoret registratur.sodra@rfv.fi Regionförvaltningsverket i Södra Finland Postadress: PB 1, 13035 AVI Beställ vårt nyhetsbrev Beställ nyhetsbrevet...

Dataskyddsbeskrivning

...registret: Emilia Ojala, enhetschef, jurist, tillgänglighetstillsyn, Regionförvaltningsverket i Södra Finland Telefon 0295 016 479, e-post webbtillganglighet@rfv.fi 2. Dataskyddsombud Namn: Hannele Svanström Telefon 0295 018 015, e-post tietosuoja@rfv.fi 3. Ändamål med...

Anvisningar som stöd för planeringen

Det finns sex olika infografer som visar hur tillgängligheten kan beaktas med tanke på olika användare. På sidan finns innehållet i infograferna också i textform. Anvisningarna har översatts och anpassats...

Evenemang

RFV ordnar informationsmöten och producerar utbildningsmaterial om webbtillgänglighet tillsammans med olika samarbetspartner.

Gästinlägg: Utmaningar för äldre i den digitala världen

Enligt Statistikcentralen utgör seniorerna (65-åringar och äldre) 22 % av hela befolkningen. Bland dem finns människor från två olika generationer. Man kan alltså inte tala om seniorer som någon homogen...