Sökresultat

10 resultat av sökningen "synskadade"

”Tydligt och enkelt” är en bra planeringsprincip ur synskadades synvinkel

...och därför utgör de synskadade ingen enhetlig användargrupp. Tydlighetens och enkelhetens princip gynnar ändå alla: ”Design for all! Avsaknaden av tydlighet är den största enskilda stötestenen. Det som hjälper synskadade...

Tillgänglighetens många ansikten

...nytta av tillgängligheten har också den ökade tillgängligheten för synskadade fört med sig en möjlighet till större självständighet när ärenden ska uträttas och en mycket mångsidigare tillgång på information. Att...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...anförts hos regionförvaltningsverket uppfyller inte heller Färdcentralen Västra Nylands beställningswebbplats tillgänglighetskraven. Exempelvis synskadade personer kan inte använda webbplatsen med skärmläsare. Enligt regionförvaltningsverkets beslut är det särskilt viktigt att Esbo stad...

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

Smidigare vardag Raisa använder många olika digitala tjänster i sin vardag med skärmläsningsprogram. Programmet läser upp innehållet som syns på datorns eller mobilenhetens skärm för synskadade användare. Morgonen inleder Raisa...

Högskolans studie­hanterings­system måste uppfylla tillgänglighets­kraven

...Tillgänglighetsbristerna gör att det för närvarande är nästan omöjligt för synskadade personer att använda systemet. Systemets betydelse för studierna är central och det kommer att tas i bruk i ännu...

Webbtillgänglighet som en del av kommunwebbplatsens förnyelse

...innehållsproducenternas egna tester går ett stort tack till en mindre grupp webbtillgänglighetstestare. Vi fick testare från föreningen för Norra Österbottens synskadade i Brahestad, från Brahestads pensionärsförening och Brahestads gymnasium. Webbtillgänglighetstestarnas...

Regionförvaltnings­verket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studie­systemet Sisus allvarliga tillgänglighets­brister försätter studerande i en ojämlik position

...bad ett utlåtande av diskrimineringsombudsmannen om Sisus tillgänglighetsbrister utgående från diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen ansåg att synskadade studenter är missgynnade gentemot andra studenter på grund av bristande tillgänglighet. Universitetets svar på ombudsmannens...

Ord och termer

...förmedlar information om dessa som ljud eller punktskrift. Skärmläsningsprogram används tillsammans med en talsyntetisator och/eller en punktskriftsskärm. Ett skärmläsningsprogram kan innehålla en egen talsyntetisator. Med hjälp av skärmläsningsprogrammet kan synskadade...

Webbplatser tillhör alla!

...kommunikationssätt. Textens uppbyggnad ska fungera med det förstoringsprogram som synskadade använder och informationen på vår webbplats ska också kunna avlyssnas. Vi satte oss i våra kunders position och funderade på...

Webbtillgänglighet är allas sak

...sig in i saken. ”Är det inte något tekniskt, något för synskadade?” ”Det gäller åtminstone inte mej.” ”Jag kan väl knappast förbättra webbtillgängligheten?” ”Hjälp! Ingen aning om vad det innebär!”...