Sökresultat

17 resultat av sökningen "pdf"

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

...pdf-filen. Man bör om möjligt kontrollera den slutliga pdf-filens tillgänglighet separat. Olika tillgänglighetsproblem i pdf-filer Pdf-filerna hör till de vanligaste filerna som kan laddas ner på webben. Som vi konstaterade...

1/3: Tillgänglighetskraven gäller också dokument

...och textfiler behöver man ofta ett separat program. Wordfiler till exempel öppnas inte i webbläsare. I Word kan användarna emellertid redigera färger och teckenstorlek efter sina egna behov. Pdf-filer går...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

...vara motiverat att publicera dem i pdf-format. Med kontorsprogram kan man skapa enkla pdf-filer som är tillgängliga. För att tillgänglighetsanpassa komplexa pdf-filer kan du behöva ha det avgiftsbelagda programmet Adobe...

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för sitt testningsprogram

...räknats ihop. Bredvid siffrorna finns tre knappar. Med JSON-knappen är det möjligt att ladda ner det ursprungliga maskinläsbara materialet. Med JSON (PDF)-knappen kan detta material laddas ner i PDF-format till...

Rapport om tillsynen 2020-2021

...övervakning av mobilapplikationer (pdf) Bilaga IV: Resultat av den förenklade övervakningen av webbplatser (pdf) Bilaga V: Visualisering av resultaten av den förenklade övervakningen av webbplatser (pdf) Bilaga VI: Specifikation av...

Salvia-programmet som lösning för till­gänglighets­tillsynen

...bl.a. Belgien (Bosa), Spanien (OAW) och Luxemburg (simplA11yMonit). För validering av PDF-dokument använde medlemsländerna enligt rapporterna i regel PAC-validatorn, men Luxemburg hade också utvecklat ett eget verktyg för detta, simplA11yPDFCrawler....

Tillgänglighetskraven ska beaktas även om det kräver korrigering av standardprogramvara

Beskrivning av ärendet Klagomålet gällde pdf-filer i en myndighets digitala tjänst som inte uppfyllde tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster. Tillgänglighetsbristerna ledde bland annat till att personer som använder skärmläsare...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...exempel pdf- och word-filer och -blanketter På vilket sätt dessa typer av innehåll och funktioner kan utarbetas så de uppfyller tillgänglighetskraven beror på innehållet. Till exempel i texter bör rubriceringen...

Arbetet med webbtillgänglighet i tjänsten skatt.fi

...100 personer har utfört användbarhetstester under projektets gång. Helheten är redan på god väg även om behandlingen av stora innehåll och exempelvis PDF-filerna kommer att sysselsätta dem som arbetar med...

Övergångstider

...ljudsändningar behöver inte tas bort från webbplatsen och de behöver heller inte retroaktivt göras förenliga med tillgänglighetskraven. Sådana gamla, icke-tillgängliga videor och ljudsändningar ska uppges i tillgänglighetsutlåtandet. Filer (t.ex. pdf)...