Sökresultat

12 resultat av sökningen "pdf"

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

...pdf-filen. Man bör om möjligt kontrollera den slutliga pdf-filens tillgänglighet separat. Olika tillgänglighetsproblem i pdf-filer Pdf-filerna hör till de vanligaste filerna som kan laddas ner på webben. Som vi konstaterade...

1/3: Tillgänglighetskraven gäller också dokument

...och textfiler behöver man ofta ett separat program. Wordfiler till exempel öppnas inte i webbläsare. I Word kan användarna emellertid redigera färger och teckenstorlek efter sina egna behov. Pdf-filer går...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

...vara motiverat att publicera dem i pdf-format. Med kontorsprogram kan man skapa enkla pdf-filer som är tillgängliga. För att tillgänglighetsanpassa komplexa pdf-filer kan du behöva ha det avgiftsbelagda programmet Adobe...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...exempel pdf- och word-filer och -blanketter På vilket sätt dessa typer av innehåll och funktioner kan utarbetas så de uppfyller tillgänglighetskraven beror på innehållet. Till exempel i texter bör rubriceringen...

Arbetet med webbtillgänglighet i tjänsten skatt.fi

...100 personer har utfört användbarhetstester under projektets gång. Helheten är redan på god väg även om behandlingen av stora innehåll och exempelvis PDF-filerna kommer att sysselsätta dem som arbetar med...

Övergångstider

...inte retroaktivt göras förenliga med tillgänglighetskraven. Sådana gamla, icke-tillgängliga videor och ljudsändningar ska uppges i tillgänglighetsutlåtandet. Filer (t.ex. pdf) Filer, till exempel pdf- och word-filer, ska vara förenliga med tillgänglighetskraven...

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

...stad haft utmaningar redan i ett år och arbetet fortsätter. För ett år sedan suckade vi på kommunikationsenheten över de hundratals pdf-filerna på nätet som auditeringsverktyget fastnade i och markerade...

Siktet inställt på samma mål

...först på att söka efter lösningar. På riksdagens webbplats publiceras årligen minst hundratals handlingar i pdf-format och det finns också många aktörer som producerar handlingar. Därför bör de kommande stegen...

Seminarium på finska om det praktiska tillgänglighetsarbetet

...Inmaculada Placencia Porrero, Senior Expert – Social affairs, European Commission. Se inspelningen med finsk textning. Se inspelningen med engelsk textning. 13-13.45: Tillgängliga word- och pdf-filer i praktiken. Kirsi Ylänne, tillgänglighetsexpert,...

Anvisningar som stöd för planeringen

...med dem Undvik för liten kontrast och för liten text enbart filer som ska laddas ner, till exempel pdf-filer, för att presentera saker enbart färg för att ange en viss...