Sökresultat

17 resultat av sökningen "pdf"

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

...pdf-filen. Man bör om möjligt kontrollera den slutliga pdf-filens tillgänglighet separat. Olika tillgänglighetsproblem i pdf-filer Pdf-filerna hör till de vanligaste filerna som kan laddas ner på webben. Som vi konstaterade...

1/3: Tillgänglighetskraven gäller också dokument

...och textfiler behöver man ofta ett separat program. Wordfiler till exempel öppnas inte i webbläsare. I Word kan användarna emellertid redigera färger och teckenstorlek efter sina egna behov. Pdf-filer går...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

...vara motiverat att publicera dem i pdf-format. Med kontorsprogram kan man skapa enkla pdf-filer som är tillgängliga. För att tillgänglighetsanpassa komplexa pdf-filer kan du behöva ha det avgiftsbelagda programmet Adobe...

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för sitt testningsprogram

...räknats ihop. Bredvid siffrorna finns tre knappar. Med JSON-knappen är det möjligt att ladda ner det ursprungliga maskinläsbara materialet. Med JSON (PDF)-knappen kan detta material laddas ner i PDF-format till...

Rapport om tillsynen 2020-2021

...övervakning av mobilapplikationer (pdf) Bilaga IV: Resultat av den förenklade övervakningen av webbplatser (pdf) Bilaga V: Visualisering av resultaten av den förenklade övervakningen av webbplatser (pdf) Bilaga VI: Specifikation av...

Tillgänglighetskraven ska beaktas även om det kräver korrigering av standardprogramvara

Beskrivning av ärendet Klagomålet gällde pdf-filer i en myndighets digitala tjänst som inte uppfyllde tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster. Tillgänglighetsbristerna ledde bland annat till att personer som använder skärmläsare...

Salvia-programmet som lösning för till­gänglighets­tillsynen

...bl.a. Belgien (Bosa), Spanien (OAW) och Luxemburg (simplA11yMonit). För validering av PDF-dokument använde medlemsländerna enligt rapporterna i regel PAC-validatorn, men Luxemburg hade också utvecklat ett eget verktyg för detta, simplA11yPDFCrawler....

Resultaten av tillsynsperioden 2022 färdiga

...Sammanfattning av resultaten av den ingående övervakningen av webbplatser tillsynsperioden 2022, pdf. Sammanfattning av resultaten av den ingående övervakningen av mobilapplikationer tillsynsperioden 2022, pdf. Sammanfattning av granskningarna med den förenklade...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...exempel pdf- och word-filer och -blanketter På vilket sätt dessa typer av innehåll och funktioner kan utarbetas så de uppfyller tillgänglighetskraven beror på innehållet. Till exempel i texter bör rubriceringen...

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

...stad haft utmaningar redan i ett år och arbetet fortsätter. För ett år sedan suckade vi på kommunikationsenheten över de hundratals pdf-filerna på nätet som auditeringsverktyget fastnade i och markerade...