Sökresultat

103 resultat av sökningen "lagen-om-digitala-tjanster"

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

...och publicera utlåtandet på webbplatsen. Tillgänglighetsutlåtandet ska innehålla de uppgifter som EU kräver, bland annat information om vilka tillgänglighetsbrister webbplatsen har. Lagen om digitala tjänster är entydig. För nya webbplatser...

Webbtillgänglighet är allas sak

...eller digitala tjänster. Webbtillgänglighet handlar inte om att förbättra användbarheten enbart för några som tillhör en marginell grupp. Vad är då webbtillgänglighet? Webbtillgänglighet innebär helt enkelt att så många som...

WCAG 2.1 Kraven i lagen

...webbsändningar (video- eller ljudsändningar) som inte behöver uppfylla kriterierna. Det finns alltså totalt 49 kriterier som ska följas enligt lagen. Lagen förpliktar inte att uppfylla kriterierna på AAA-nivå och inte...

Tillgänglighetsarbetet med Jyväskylä stads webbplats

...plattform. Tanken är dessutom att tillgänglighetsarbetet åtminstone i fråga om innehållet ska fördelas på en större grupp. Förutom att använda SiteImprove har vi tagit upp tillgänglighetskraven på flera webbkliniker som...

Ändringar i lagen om digitala tjänster

...tjänster som lagen om digitala tjänster tillämpas på ska ha ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver tjänstens tillgänglighetsstatus. Tillgänglighetsutlåtandet om de nya tjänsterna som börjar omfattas av lagen ska innehålla en allmän...

Lagar och standarder

...som övervakar att lagen om digitala tjänster följs. Tillgänglighet är en större helhet än kraven i lagen om digitala tjänster Även om en digital tjänst uppfyller lagens tillgänglighetskrav garanterar det...

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

...erbjuder digitala tjänster bör fästa uppmärksamhet vid webbtillgängligheten. För en stor del av organisationerna, såsom myndigheterna, är webbtillgänglighet redan en skyldighet enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Lagen om...

Webbinarieutbildning om de nya kraven i lagen om digitala tjänster

...i lagen om digitala tjänster som tillgänglighetsdirektivet har medfört. På vår webbplats hittar du information om tidigare utbildningar och information om tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster. Program Kl. 9.45...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...i den elektroniskt. Tjänster som omfattas av lagen Tillgänglighetskraven i lagen berör alla webbplatser och mobilapplikationer som finns på nätet och som tagits fram av aktörer som omfattas av lagen....

Tillgänglighets­regleringen leder till att tillgänglighets­kraven börjar gälla nya digitala tjänster

...kommer följande digitala tjänster som riktar sig till konsumenter att omfattas av tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster: Persontrafikens digitala tjänster, t.ex. digitala biljettbutiker, reseplanerare och trafik- och störningsmeddelanden som...