Sökresultat

82 resultat av sökningen "lagen-om-digitala-tjanster"

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

...och publicera utlåtandet på webbplatsen. Tillgänglighetsutlåtandet ska innehålla de uppgifter som EU kräver, bland annat information om vilka tillgänglighetsbrister webbplatsen har. Lagen om digitala tjänster är entydig. För nya webbplatser...

Webbtillgänglighet är allas sak

...eller digitala tjänster. Webbtillgänglighet handlar inte om att förbättra användbarheten enbart för några som tillhör en marginell grupp. Vad är då webbtillgänglighet? Webbtillgänglighet innebär helt enkelt att så många som...

WCAG 2.1 Kraven i lagen

...direkta webbsändningar (video- eller ljudsändningar) som inte behöver uppfylla kriterierna. Det finns alltså totalt 49 kriterier som ska följas enligt lagen. Lagen förpliktar inte att uppfylla kriterierna på AAA-nivå och...

Tillgänglighetsarbetet med Jyväskylä stads webbplats

...plattform. Tanken är dessutom att tillgänglighetsarbetet åtminstone i fråga om innehållet ska fördelas på en större grupp. Förutom att använda SiteImprove har vi tagit upp tillgänglighetskraven på flera webbkliniker som...

Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

...och med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har dessa skyldigheter införlivats i finländsk lagstiftning. Tillgängliga digitala tjänster är i allas intresse Tillgänglighetsarbete handlar om att långsiktigt förbättra de digitala...

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

...tillhandahållande av digitala tjänster. Om tillämpningsområdet för lagen om tillhandahållande av digitala tjänster I lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (nedan lagen om digitala tjänster) har man på ett intressant...

Tillsynsmyndighetens uppgifter

Till vårt arbete hör att: ge allmän information och vägledning om vilka tillgänglighetskrav som ställs på digitala tjänster och om tillgodoseendet av rättigheterna i fråga om digital tillgänglighet behandla anmälningar,...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...om digitala tjänster uppfylls samt ger rådgivning och anvisningar om digital tillgänglighet. Tillgängliga digitala tjänster ökar människors jämlikhet i det digitala samhället. Mer information: Beslutssammanfattningen: Palkka.fi Beslutssammanfattningen: Färdcentralen Västra Nyland...

Lagar och standarder

...om tillgängligheten. Feedbacken ska besvaras inom 14 dagar. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) trädde i kraft i Finland den 1 april 2019....

Tillgänglighetsresponsen är respons på brister i den digitala tillgängligheten – responsen förutsätter att tjänsteleverantören reagerar

...på tillgänglighetsresponsen. All respons är inte heller alltid respons om tillgängligheten som avses i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Det lönar sig att försäkra sig om att responsen om...