Sökresultat

17 resultat av sökningen "klagomal"

Dina rättigheter

Gå till den lättlästa versionen av sidan Dina rättigheter Att se videorna kräver godkännande av marknadsföringscookies. Du kan ändra dina cookieinställningar här. Videorna kan också ses i YouTube-tjänsten. Användares rättigheter...

Tillgänglighetsutlåtanden och svar på respons om tillgängligheten låg i fokus i klagomålsbesluten år 2023

Klagomålen från användarna av digitala tjänster gällde brister i bland annat webbplatsernas tillgänglighetsutlåtanden, att användarna inte hade fått svar när de lämnat respons på den digitala tjänstens tillgänglighet eller allmänna...

Tillgänglighetsresponsen är respons på brister i den digitala tillgängligheten – responsen förutsätter att tjänsteleverantören reagerar

Enligt tillgänglighetstillsynens observationer ges en del av tillgänglighetsresponsen vanligtvis till kundtjänsten. Responsen från kundtjänsten verkar inte alltid styras till den instans som inom organisationen har fått i uppgift att reagera...

Tillsynsmyndighetens uppgifter

Till vårt arbete hör att: ge allmän information och vägledning om vilka tillgänglighetskrav som ställs på digitala tjänster och om tillgodoseendet av rättigheterna i fråga om digital tillgänglighet behandla anmälningar,...

Lämna en tillgänglighetsklagan eller be om en utredning

På den här sidan kan du lämna ett klagomål till regionförvaltningsverket om en webbplats eller mobilapplikation som inte uppfyller tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster. Det är bra att alltid...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

Tjänsten Palkka.fi uppfyller inte de krav på tillgänglighet som finns angivna i lagen om digitala tjänster. Tjänstens tillgänglighet är nästan helt och hållet undermålig eller obefintlig. Tjänsten är Skatteförvaltningens lagstadgade...

Om tillgänglighetsutlåtandet

I utlåtandet ska det också finnas beskrivet hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och lagen som genomför direktivet (lag om tillhandahållande av digitala tjänster) innehåller bestämmelser om...

Rapport om tillsynen 2020-2021

I Finland (med undantag av landskapet Åland) har bestämmelserna i tillgänglighetsdirektivet satts i kraft nationellt genom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), dvs. lagen om digitala tjänster. Denna rapport...

Tillgänglighets­utlåtandet är ingen fribiljett till att avvika från tillgänglighets­kraven

I tillgänglighetsutlåtandet beskrivs tillgängligheten till den digitala tjänsten och eventuella avvikelser från tillgänglighetskraven. I utlåtandet ska man också beskriva hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten. Bestämmelser om kraven på...

Regionförvaltnings­verket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studie­systemet Sisus allvarliga tillgänglighets­brister försätter studerande i en ojämlik position

På grund av studiehanteringssystemet Sisus tillgänglighetsbrister är det nästan helt omöjligt för en synskadad att använda systemet. Studerandena använder systemet bland annat för att registrera sig på kurser och för...