Sökresultat

5 resultat av sökningen "traficom"

Regeringen lämnade ett förslag till riksdagen om koncentrering av tillsynen över den fysiska och den digitala tillgängligheten

Den föreslagna lagändringen innebär att hela personalen i enheten för tillgänglighetstillsyn och enhetens uppgifter från och med den 1 januari 2025 finns vid Traficom, där enhetens arbete fortsätter. För närvarande...

Ändringar i lagen om digitala tjänster

...om tjänster inom elektronisk kommunikation (194 b §). Transport- och kommunikationsverket (Traficom) övervakar att dessa krav iakttas. Mer information finns på Traficoms webbplats (länk). Nya krav och skyldigheter enligt lagen...

Beredningen av en sammanslagning av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet har inletts

...börjar gälla nya tjänster och aktörer. Tillgänglighetsdirektivet medförde nya uppgifter inom tillsynen över den fysiska tillgängligheten. För dessa uppgifter ansvarar Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Den fysiska och den digitala tillgängligheten...

Lagförslaget om centraliseringen av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet ute på remiss

...(Traficom) övervakar hur kraven som gäller den fysiska tillgängligheten iakttas. Traficom är också marknadskontrollmyndighet enligt lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter. Tillgängligheten hos produkter och digitala tjänster styrs av Europaparlamentets...

Tillgänglighets­regleringen leder till att tillgänglighets­kraven börjar gälla nya digitala tjänster

...myndigheter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över lagen om digitala tjänster. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för övervakningen av tjänster inom elektronisk kommunikation, tjänster som ger åtkomst till...