Sökresultat

15 resultat av sökningen "kommunikation"

Andra lagar

...säkerställa att kommunikationsnät och kommunikationstjänster på skäliga villkor är tillgängliga för alla i hela landet. Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) I lagen föreskrivs om de rättigheter och...

Ändringar i lagen om digitala tjänster

...tjänst, t.ex. tevens elektroniska programguide eller en hybridtelevisionstjänst, gäller de tillgänglighetskrav som finns föreskrivna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (194 b §). Transport- och kommunikationsverket (Traficom) övervakar att...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...extranät är system som används av en arbetstagare i arbetsuppgifter på en arbetsplats. Till extranät på en arbetsplats räknas kommunikation mellan en begränsad persongrupp för skötseln av arbetsuppgifter, till exempel...

Cancerorganisationernas webbtillgänglighetsarbete: Samma upplevelse för alla sinnen

...minskas eller om informationen ska finnas i ett annat format”, berättar Muhli. Att främja webbtillgängligheten är en avgörande del av all kommunikation Cancerorganisationernas centrala värderingar är att stärka jämlikhet och...

Webbplatser tillhör alla!

Artikelns innehåll visas i videon på teckenspråk. Den innehåller inte ljud. Vår yrkeskunniga grupp består av över 170 kommunikationsexperter; teckenspråkstolkar, tolkar för talskadade, kommunikationslärare, översättare, skrivtolkar och instruktörer i teckenspråk....

Intressegrupper önskar att tillsynen inriktas på digitala tjänster som är viktiga för en smidig vardag

...frågade vi även organisationerna om detta. Enligt utlåtandena försöker alla organisationer öka medvetenheten om både tillgänglighetskraven och användarnas rättigheter bland annat genom egen kommunikation och utbildningar. Funktionshinderorganisationerna gav positiv feedback...

Videor och ljudsändningar

...lär sig kanske genom att lyssna. Videor lämpar sig till exempel för personer som har läs- och inlärningssvårigheter. Videor, och kommunikation med stöd av bilder i allmänhet, kan förbättra den...

Seminarium på finska om det praktiska tillgänglighetsarbetet

...Paus 10.15-10.45: Arbetspensionsbolaget Varmas tillgänglighetsarbete. Mikko Kuivalainen, avdelningschef inom kommunikation, Varma. Se inspelningen Kuivalainens presentation (.pptx) 10.45-11.15: Tillgänglighetsanpassad performance. Maire Karuvuori, performancekonstnär. Se inspelningen 11.15-12.30: Lunch 12.30-13.00: European accessibility act,...

Intresseorganisationerna önskar digitala tjänster som är tekniskt tillgängliga men även tydliga och logiska

...vi i vår egen kommunikation att poängtera användbarhet, begripligt innehåll och lättläst som en del av tillgängligare digitala tjänster. Vi bad också intresseorganisationerna komma med kommentarer till den tvååriga tillsynsperioden...

Hur beställer man tillgängliga webbsidor?

...med tid för kunskapsinhämtning. Om tillgänglighetsarbete är något nytt är det viktigt att de som arbetar med kommunikation i organisationen lär sig mer om webbtillgänglighet. På webben finns massvis med...