Seminarium på finska om det praktiska tillgänglighetsarbetet

Seminariet Sanoista tekoihin - saavutettavuustyö käytännössä ordnades i Tammerfors på hotell Koskipuisto onsdagen den 18 september 2019. Under dagen fick vi höra mer om webbtillgänglighet i praktiken ur såväl olika användares som organisationers perspektiv.

Ungefär 200 personer deltog i seminariet som också sändes på webben och bandades in. Seminariet hade också teckenspråkstolkning och skrivtolkning.

Du kan titta på inspelningarna från seminariet på vår YouTube-kanal Avi Saavutettavuus.

Titta på videorna på YouTube.

Se inspelningarna från anförandena nedan. De öppnas i en ny flik. Du kan också ladda ner presentationerna nedan.

Seminariet leddes av Rosa Meriläinen.

Program

9.00-9.10: Seminariet öppnas: Tammerfors stad, Juha Haapamäki, servicechef.

Se inspelningenÖppnas i ett nytt fönster

9.10-9.30: Suomi.fi:s gränssnittsbibliotek Design System: utnyttja tillgängliga komponenter i den digitala tjänsten. Mari Kervinen, Befolkningsregistercentralen.

Se inspelningenÖppnas i ett nytt fönster

Kervinens presentation (.pptx)

9.30-10.00: Tillgänglighetsproblem som personer med synnedsättning ofta stöter på i digitala kanaler. Ronja Pahaoja, webbtillgänglighetsexpert, Eficode och Tuukka Ojala, systemutvecklare, Vincit.

Se inspelningen

Pahaojas och Ojalas presentation (.pptx)

10.00-10.15: Paus

10.15-10.45: Arbetspensionsbolaget Varmas tillgänglighetsarbete. Mikko Kuivalainen, avdelningschef inom kommunikation, Varma.

Se inspelningenÖppnas i ett nytt fönster

Kuivalainens presentation (.pptx)

10.45-11.15: Tillgänglighetsanpassad performance. Maire Karuvuori, performancekonstnär.

Se inspelningenÖppnas i ett nytt fönster

11.15-12.30: Lunch

12.30-13.00: European accessibility act, Inmaculada Placencia Porrero, Senior Expert – Social affairs, European Commission.

Se inspelningen med finsk textning.Öppnas i ett nytt fönster

Se inspelningen med engelsk textning.Öppnas i ett nytt fönster

13-13.45: Tillgängliga word- och pdf-filer i praktiken. Kirsi Ylänne, tillgänglighetsexpert, Celia.

Se inspelningenÖppnas i ett nytt fönster

Ylännes presentation (.pptx)

13.45-14.15: Satakunta sjukvårdsdistrikts lättlästa webbsidor. Riikka Törnroos, koordinator för lättläst, Satakunta sjukvårdsdistrikt.

Se inspelningenÖppnas i ett nytt fönster

14.15-14.40: Paus

14.40-14.50: Kirsti Röyskö, instruktör, ATK Seniorit Mukanetti ry.

Se inspelningenÖppnas i ett nytt fönster

14.50-15.05: OHO!-projektets tillgänglighetskriterier. Päivi Pynnönen, HAMK.

Se inspelningenÖppnas i ett nytt fönster

Pynnönens presentation (.pptx)

14.50-15.20: Presentation av mallen för tillgänglighetsutlåtande. Emma Hertzberg, Observ Oy

Se inspelningenÖppnas i ett nytt fönster

Gå till verktyget Tillgänglighetsutlåtande

Gå till tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen tillgänglighetskrav.fi