Sökresultat

12 resultat av sökningen "kommunikation"

Tillgänglighetstillsynen träffade handikapp­organisationer och ­presenterade rikt­linjerna för tillsynen 2022

...tillgänglighet eller lättläst språk inte kan förutsättas med stöd av lagen om digitala tjänster, ska vi genom vår kommunikation fortsättningsvis betona vikten av dem som en del av tillgängligare digitala...

Tillgänglighets­regleringen leder till att tillgänglighets­kraven börjar gälla nya digitala tjänster

...myndigheter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över lagen om digitala tjänster. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för övervakningen av tjänster inom elektronisk kommunikation, tjänster som ger åtkomst till...