Webbplatser tillhör alla!

För oss på Evantia är webbtillgänglighet en röd tråd som genomsyrar hela vår verksamhet.

Siktet inställt på samma mål

Organisationerna inom den offentliga förvaltningen siktar för närvarande alla mot samma mål – tillgängliga digitala tjänster.

Ett tillgängligt Kotka

Arbetet för att uppnå tillgänglighet inleddes i Kotka i samband med webbplatsreformen.