Den tekniska tillgängligheten till digitala tjänster har förbättrats, men efterfrågan på lättläst innehåll är oförändrad

Regionförvaltningsverkets (RFV) enhet för tillgänglighetstillsyn ordnade i december 2020 ett diskussionsmöte med organisationerna. Under mötet fördes en öppen diskussion om lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och olika tillgänglighetsutmaningar som användarna möter.

Tillgänglighetens många ansikten

Europamästerskapen i friidrott 1998 hölls i Budapest. 50 kilometer gång pågick då jag försökte ta reda på Valentin Kononens placering genom att surfa med ett skärmläsningsprogram och en talsyntetisator. Både webbplatsen och det dåligt fungerande skärmläsningsprogrammet fick högst sannolikt veta hut mitt i brådskan.
bärbar dator på bordet

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

I den här andra delen av artikelserien går vi igenom hur du rent praktiskt tillgänglighetsanpassar olika typer av dokument så att de uppfyller lagens tillgänglighetskrav. Vi kommer att behandla dokument som skapas med de vanligaste kontorsprogrammen: MS Word, MS Powerpoint och pdf-dokument.
Kvinna sitter vid datorn.

1/3: Tillgänglighetskraven gäller också dokument

Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster måste också dokument som publiceras på en webbplats uppfylla kraven på tillgänglighet. Exempel på dokument är årsberättelser i pdf-format, projektrapporter som har skapats i Powerpoint, anmälningsformulär och statistikpublikationer.

Myndigheternas webbplatser måste enligt lag vara tillgängliga den 23 september 2020

Enligt lagen om digitala tjänster måste alla organisationer inom den offentliga sektorn från och med den 23 september 2020 ha webbplatser som uppfyller vissa krav på tillgänglighet. Webbplatserna måste också ha ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver hur tillgängliga de är och en elektronisk kanal genom vilken användarna kan påtala eventuella brister i webbplatsernas tillgänglighet.

Tillgängliga digitala tjänster bidrar till ett jämlikare Finland

Samhället digitaliseras allt mer, men det finns fortfarande uppskattningsvis mer än en miljon finländare som har svårigheter att använda digitala tjänster. I fjol trädde lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i kraft. Syftet med lagen är att förbättra allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor.

Tillgänglighetens många ansikten

Digital tillgänglighet är flerdimensionellt och gagnar alla, inte bara några få.