Sökresultat

6 resultat av sökningen "word"

1/: 3Tillgänglighetskraven gäller också dokument

...och textfiler behöver man ofta ett separat program. Wordfiler till exempel öppnas inte i webbläsare. I Word kan användarna emellertid redigera färger och teckenstorlek efter sina egna behov. Pdf-filer går...

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

...påverka tillgängligheten. Undvik de här fallgroparna i Word Det enklaste sättet att undvika tillgänglighetsproblem i Worddokument och i pdf-versioner av dem är att bara använda sådana element som den assisterande...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

...engelska. Skapa tillgängliga dokument i MS Word Word som ingår i Microsoft Office-paketet är ett av de mest använda ordbehandlingsprogrammen. I Word är det möjligt att skapa tillgängliga dokument och...

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

...har kunskap om tillgänglighet. Vi beslöt att producera sidorna med WordPress och valde Valu Digital Oy i Jyväskylä som tjänsteleverantör. Tavastehus stads webbplats förnyades i januari 2018 och den genomfördes...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...exempel pdf- och word-filer och -blanketter På vilket sätt dessa typer av innehåll och funktioner kan utarbetas så de uppfyller tillgänglighetskraven beror på innehållet. Till exempel i texter bör rubriceringen...

Övergångstider

...inte retroaktivt göras förenliga med tillgänglighetskraven. Sådana gamla, icke-tillgängliga videor och ljudsändningar ska uppges i tillgänglighetsutlåtandet. Filer (t.ex. pdf) Filer, till exempel pdf- och word-filer, ska vara förenliga med tillgänglighetskraven...