Upphandlingen av webbplatsen tillgänglighetskrav.fi: så här tog vi hänsyn till tillgängligheten

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft den 1 april 2019. Vid upphandling av webbplatser och mobilapplikationer är myndigheterna nu skyldiga att följa tillgänglighetsbestämmelserna enligt lagen om digitala tjänster.

Försäkringsbolaget Varmas webbtillgänglighetsarbete: ”Design för alla” är en inspirerande princip

Det gemensamma arbetslivsförsäkringsbolaget Varma har haft höga ambitioner för webbtillgänglighetsarbetet från första början. Utifrån tillgänglighetsgranskningarna fick man genast bra verktyg för webbtillgänglighetsarbetet.

Cancerorganisationernas webbtillgänglighetsarbete: Samma upplevelse för alla sinnen

Cancerorganisationernas digiproducent Teemu Muhli arbetar med webbtillgängligheten för att främja ungas hälsa via Fressis.fi-webbplatsen. Jämlikhetsmålet får honom att hitta på lösningar genom användarens erfarenheter.

Arbetet med webbtillgänglighet i tjänsten skatt.fi

Skatteförvaltningen började förnya sin tjänst skatt.fi för två år sedan. Reformens tidpunkt var utmärkt med tanke på webbtillgänglighetsdirektivet och man kunde beakta webbtillgänglighetskraven redan under planeringen och anskaffningen.

FPA:s webbtillgänglighetsarbete: ”Den viktigaste motivationen är personens egen insikt”

FPA inledde sitt webbtillgänglighetsarbete i slutet av 2017. Ett och ett halvt år har rymt egna insikter, problemlösning och utveckling av nytt innehåll, men framför allt har projektet lärt deltagarna hur mångfacetterat webbtillgänglighetsarbetet är.