Sökresultat

5 resultat av sökningen "word"

1/: 3Tillgänglighetskraven gäller också dokument

...och textfiler behöver man ofta ett separat program. Wordfiler till exempel öppnas inte i webbläsare. I Word kan användarna emellertid redigera färger och teckenstorlek efter sina egna behov. Pdf-filer går...

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

...påverka tillgängligheten. Undvik de här fallgroparna i Word Det enklaste sättet att undvika tillgänglighetsproblem i Worddokument och i pdf-versioner av dem är att bara använda sådana element som den assisterande...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

...engelska. Skapa tillgängliga dokument i MS Word Word som ingår i Microsoft Office-paketet är ett av de mest använda ordbehandlingsprogrammen. I Word är det möjligt att skapa tillgängliga dokument och...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...och word-filer och -blanketter På vilket sätt dessa typer av innehåll och funktioner kan utarbetas så de uppfyller tillgänglighetskraven beror på innehållet. Till exempel i texter bör rubriceringen vara tydlig...

Övergångstider

...gamla, icke-tillgängliga videor och ljudsändningar ska uppges i tillgänglighetsutlåtandet. Filer (t.ex. pdf) Filer, till exempel pdf- och word-filer, ska vara förenliga med tillgänglighetskraven då kraven börjar gälla hela webbplatsen eller...