Sökresultat

36 resultat av sökningen "wcag"

Om WCAG-riktlinjerna

...Den första versionen av riktlinjerna publicerades redan 1999 och uppdaterades till versionen WCAG 2.0 år 2008. Den senaste versionen WCAG 2.1 kompletterar den föregående och har godkänts av World Wide...

Den nya versionen WCAG 2.1 medförde 12 nya kriterier på A- och AA-nivå

...WCAG 2.1 omfattar kriterierna i gamla WCAG 2.0 samt ytterligare 17 nya kriterier, av vilka 12 är kriterier på A- och AA-nivå, som ska uppfyllas enligt lag. De nya kriterierna...

WCAG 2.1 Kraven i lagen

...inte kriteriet 1.2.4 Textbeskrivningar (direktsända). På den här sidan finns W3C:s officiella svenska översättningen av WCAG 2.0-kriterierna. Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför...

Instruktionsfilmer om WCAG-kriterierna

1. Introduktion till WCAG kraven Nåla fast videon Video is pinned, press esc to unpin Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska. 2. Textalternativ Nåla fast...

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

...Om presentationen innehåller video- eller ljudinbäddningar är det viktigt att se till att de har textning eller textmotsvarigheter. Tänk på färger och kontraster Det finns tre framgångskriterier i WCAG 2.1...

Länkar till mer information

Webbplatser på svenska Webbriktlinjer.se – På webbplatsen som drivs av den svenska myndigheten DIGG finns praktisk information om WCAG-kriterierna och hur de genomförs, anvisningar och allmän information om webbtillgänglighet Kotus...

Videor och ljudsändningar

...den här lagens krav, vilket är ett undantag jämfört med WCAG-riktlinjerna. I WCAG-riktlinjerna finns det många anvisningar och kriterier som styr utarbetandet av tillgängliga videor. Under riktlinje 1.2 Tidsberoende media...

Om tillgänglighetsutlåtandet

...WCAG 2.0 och av nya kompletterande kriterier. WCAG 2.0 har översatts till svenska redan år 2012. Översättningarna till svenska av de nya kriterierna på nivå A och AA i WCAG...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

...Allt bygger på WCAG Det går inte att tala om tillgängligt webbinnehåll utan att nämna förkortningen WCAG. Den kommer från orden Web Content Accessibility Guidelines, på svenska Riktlinjer för tillgängligt...

Webbtillgänglighet som en del av kommunwebbplatsens förnyelse

...och skapar tillgängliga webbplatser. För det andra var det viktigt att säkerställa att slutresultatet – webbplatsen – uppfyller tillgänglighetskraven. Webbtillgänglighet i små steg Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 är...