Sökresultat

42 resultat av sökningen "wcag"

Om WCAG-riktlinjerna

...Den första versionen av riktlinjerna publicerades redan 1999 och uppdaterades till versionen WCAG 2.0 år 2008. Den senaste versionen WCAG 2.1 kompletterar den föregående och har godkänts av World Wide...

Den nya versionen WCAG 2.1 medförde 12 nya kriterier på A- och AA-nivå

...WCAG 2.1 omfattar kriterierna i gamla WCAG 2.0 samt ytterligare 17 nya kriterier, av vilka 12 är kriterier på A- och AA-nivå, som ska uppfyllas enligt lag. De nya kriterierna...

WCAG 2.1 Kraven i lagen

...kriteriet 1.2.4 Textbeskrivningar (direktsända). På den här sidan finns W3C:s officiella svenska översättningen av WCAG 2.0-kriterierna. Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns...

Instruktionsfilmer om WCAG-kriterierna

Att se videorna kräver godkännande av marknadsföringscookies. Du kan ändra dina cookieinställningar här. Videorna kan också ses i YouTube-tjänsten. 1. Introduktion till WCAG kraven Nåla fast videon Video is pinned,...

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

...Om presentationen innehåller video- eller ljudinbäddningar är det viktigt att se till att de har textning eller textmotsvarigheter. Tänk på färger och kontraster Det finns tre framgångskriterier i WCAG 2.1...

Länkar till mer information

Webbplatser på svenska Webbriktlinjer.se – På webbplatsen som drivs av den svenska myndigheten DIGG finns praktisk information om WCAG-kriterierna och hur de genomförs, anvisningar och allmän information om webbtillgänglighet Kotus...

WCAG 2.2 införlivas inte genast i lagen om digitala tjänster

...nya WCAG-kriterierna ingår i vår lagstiftning tidigast hösten 2024. Den nya versionen WCAG 2.2 kompletterar den föregående versionen WCAG 2.1 med nio kriterier, av vilka sex är kriterier på nivå...

Videor och ljudsändningar

...den här lagens krav, vilket är ett undantag jämfört med WCAG-riktlinjerna. I WCAG-riktlinjerna finns det många anvisningar och kriterier som styr utarbetandet av tillgängliga videor. Under riktlinje 1.2 Tidsberoende media...

Om tillgänglighetsutlåtandet

...WCAG 2.0 och av nya kompletterande kriterier. WCAG 2.0 har översatts till svenska redan år 2012. Det kan endast finnas en officiell WCAG-översättning på varje språk och vi väntar därför...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

...Allt bygger på WCAG Det går inte att tala om tillgängligt webbinnehåll utan att nämna förkortningen WCAG. Den kommer från orden Web Content Accessibility Guidelines, på svenska Riktlinjer för tillgängligt...