Sökresultat

29 resultat av sökningen "tillganglighetsutlatande"

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

Lagen om digitala tjänster innebär att myndigheterna när de planerar och tillhandahåller en webbplats måste se till att den uppfyller tillgänglighetskraven. De ska även upprätta ett tillgänglighetsutlåtande om sin webbplats...

Skapa ett tillgänglighets­utlåtande

NOTERA! Det finns ett fel i verktygets mellansparafunktion och det håller på att fixas. Användning av funktionen rekommenderas inte, eftersom den kan tömma lagrad data. Öppna inte den länken i...

Om tillgänglighetsutlåtandet

I utlåtandet ska det också finnas beskrivet hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och lagen som genomför direktivet (lag om tillhandahållande av digitala tjänster) innehåller bestämmelser om...

Tips för att fylla i tillgänglighetsutlåtandet

Kom-ihåg-lista när du skapar ett tillgänglighetsutlåtande Du har läst lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Du vet vilka tillgänglighetskraven är. Din organisation har gjort en tillgänglighetsgranskning av den digitala...

Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen www.tillgänglighetskrav.fi. Den omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Webbplatsen drivs av...

FAQ - Tillgänglighetsutlåtandet

Ska varje digital tjänst i en organisation ha ett eget tillgänglighetsutlåtande på varje språk i tjänsten? Det rekommenderas att tillgänglighetsutlåtandena publiceras separat för varje tjänst, dvs. att det under ett...

Seminarium på finska om det praktiska tillgänglighetsarbetet

Ungefär 200 personer deltog i seminariet som också sändes på webben och bandades in. Seminariet hade också teckenspråkstolkning och skrivtolkning. Du kan titta på inspelningarna från seminariet på vår YouTube-kanal...

Staden måste se till att en digital tjänst som riktar sig till personer med funktions­nedsättning är tillgänglig

Beskrivning av ärendet Regionförvaltningsverket tog emot två klagomål som gällde en webbplats och en applikation för beställning av färdtjänst. Webbplatsen och applikationen riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Det är...

Webbinarium 12 augusti: Tillgänglighetsutlåtande

Webbinariet hölls onsdagen den 12 augusti klockan 9.30-10.30. Diaserie från webbinariet (.pptx) Har du funderat över hur du ska beskriva webbplatsens tillgänglighetsbrister i utlåtandet? Kan du göra tillgänglighetsgranskningen själv eller...