1.4.7 Lågt eller inget bakgrundsljud

...ett musikaliskt uttryck såsom sång eller rapp, gäller minst ett av följande: Inget bakgrundsljud: Ljudet innehåller inget bakgrundsljud. Stänga av: Bakgrundsljudet går att stänga av. 20 dB: Bakgrundsljudet är minst...

1.4.6 Kontrast (utökad)

Den visuella presentationen av text och text i form av bild har ett kontrastvärde på minst 7:1, med följande undantag: Stor Text/ Stor stil: Stor text/ Stor stil och stor...