1.4.7 Lågt eller inget bakgrundsljud

 För förinspelat ljudÖppnas i ett nytt fönster innehåll (1) som i första hand innehåller tal i förgrunden, (2) som inte är en ljud-CAPTCHAÖppnas i ett nytt fönster eller en ljudlogotyp och (3) som inte i första hand är ett musikaliskt uttryck såsom sång eller rapp, gäller minst ett av följande:

  • Inget bakgrundsljud: Ljudet innehåller inget bakgrundsljud.
  • Stänga av: Bakgrundsljudet går att stänga av.
  • 20 dB: Bakgrundsljudet är minst 20 decibel lägre än det talade förgrundsljudet med undantag för enstaka ljud som varar i endast en eller två sekunder.

    Anmärkning: Enligt definition av “decibel” så är bakgrundsljudet som uppfyller detta krav ungefär fyra gånger lägre än det talade förgrundsljudet.

Läs också

1.4.6 Kontrast (utökad)

Läs föregående

1.4.8 Visuell Presentation

Läs nästa