5.2.5 Inga hinder

Om tekniker används på ett sätt som inte har stöd för tillgänglighet, eller om de används på ett sätt som inte uppfyller kraven så blockerar de åtminstone inte användarnas möjlighet att få tillgång till resten av sidan. Dessutom ska webbsidan som helhet även fortsättningsvis uppfylla kraven i riktlinjerna under vart och ett av följande villkor:

  1. när en teknik som man inte förlitar sig på slås på i ett användarprogram,
  2. när en teknik som man inte förlitar sig på slås av i ett användarprogram, och
  3. när en teknik som man inte förlitar sig på inte stöds av ett användarprogram.

Dessutom gäller följande framgångskriterier allt innehåll på sidan, inklusive innehåll som i andra avseenden inte överensstämmer med riktlinjerna eftersom brister i att möta dessa skulle kunna störa användande av sidan:

  • 1.4.2 – Kontroll av ljud,
  • 2.1.2 – Ingen tangentbordsfälla,
  • 2.3.1 – Tre flimmer eller under tröskelvärde, och
  • 2.2.2 – Paus, Stopp, Dölj.

Anmärkning: Om en sida inte klarar att uppfylla kraven (exempelvis en sida för test av om kraven uppfylls eller en exempelsida) kan den inte inkluderas i de webbsidor som uppfyller kraven eller i en deklaration om uppfyllande av kraven.

För mer information inklusive exempel, se Understanding Conformance Requirements.Öppnas i ett nytt fönster

Läs också

5.2.4 Tekniker används bara på ett sätt som har stöd för tillgänglighet

Läs föregående

5.2.1 Nivå av uppfyllande av kraven

Läs nästa