5.2.4 Tekniker används bara på ett sätt som har stöd för tillgänglighet

Endast när tekniker används på ett sätt som har stöd för tillgänglighet kan man förlita sig på dem för att uppfylla framgångskriterierna. Information och funktionalitet som tillhandahålls på ett sätt som inte har stöd för tillgänglighet finns också nåbar på ett sätt som har stöd för tillgänglighet. Se Understanding accessibility support.)

Läs också

4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (inofficiell översättning)

Läs föregående

5.2.5 Inga hinder

Läs nästa