5.2.1 Nivå av uppfyllande av kraven

Kraven på en av följande nivåer måste uppfyllas till fullo.

  • För att uppnå nivå A (den lägsta kravnivån) krävs det att webbsidan tillgodoser samtliga framgångskriterier på nivå A eller att en alternativ version som uppfyller tillgänglighetskraven tillhandahålls.
  • För att uppnå nivå AA krävs det att webbsidan tillgodoser samtliga framgångskriterier på både nivå A och nivå AA, eller att en alternativ version som uppfyller tillgänglighetskraven för nivå AA tillhandahålls.
  • För att uppnå nivå AAA krävs det att webbsidan tillgodoser samtliga framgångskriterier på nivå A, nivå AA och nivå AAA, eller att en alternativ version som uppfyller tillgänglighetskraven för nivå AAA tillhandahålls.

Anmärkning: Även om kraven kan uppfyllas endast på de angivna nivåerna så uppmuntras utvecklare att rapportera (i deklarationen) allt arbete för att uppfylla framgångskriterier på de högre nivåerna.

Anmärkning: Det är inte rekommenderat att som en allmän policy kräva att hela webbplatser ska uppfylla nivå AAA eftersom det för vissa typer av innehåll inte är möjligt att tillgodose samtliga framgångskriterier på nivå AAA.

Läs också

5.2.5 Inga hinder

Läs föregående

5.2.2 Fullständiga sidor

Läs nästa