5.2.2 Fullständiga sidor

Uppfyllande av kraven (och nivå av uppfyllande) gäller endast för en fullständig webbsida (fullständiga webbsidor), och kan inte uppnås om delar av webbsidan undantas

Anmärkning: När man fastställer om en webbsida uppfyller kraven anses alternativa delar av webbsidans innehåll vara en del av webbsidan när alternativet kan erhållas direkt från webbsidan, som exempelvis en lång beskrivning eller ett alternativ till en video.

Anmärkning: Utvecklare av webbsidor som inte kan uppfylla kraven på grund av innehåll utanför utvecklarens kontroll kan överväga en förklaring om partiellt uppfyllande.

Anmärkning: En fullständig sida omfattar också alla de variationer av sidan som automatiskt visas i olika skärmstorlekar (t.ex. variationer av en responsiv webbsida). Alla variationer måste uppfylla kraven (eller ha en alternativ version som uppfyller kraven) för att hela sidan ska anses uppfylla kraven.

Läs också

5.2.1 Nivå av uppfyllande av kraven

Läs föregående

5.2.3 Fullständiga processer

Läs nästa