5.2.3 Fullständiga processer

När en webbsida är en av flera webbsidor som presenterar en process (exempelvis en sekvens av steg som måste slutföras för att fullfölja en aktivitet) så uppfyller samtliga webbsidor i processen varje specificerad nivå eller högre. (Uppfyllande av en viss nivå är inte möjlig om någon webbsida i processen inte uppfyller just den nivån eller högre).

En online-butik har en rad sidor som används för att välja och köpa produkter. Samtliga sidor från start till mål (kassan) uppfyller kraven för att en specifik sida i processen ska anses uppfylla kraven.

Läs också

5.2.2 Fullständiga sidor

Läs föregående