Illustration

Illustration

Lagförslaget om centraliseringen av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet ute på remiss

I en proposition som beretts av finansministeriet behandlas lagförslaget om centraliseringen av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet till Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Målet med centraliseringen är att harmonisera tillsynen och tillhörande vägledning och rådgivning. Yttranden om lagförslaget kan lämnas in till och med den 2 Maj 2024.

Utlåtande av enheten för tillgänglighetstillsyn till redogörelsen om de mänskliga rättigheterna

Enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har avgett ett utlåtande om statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna. Syftet med redogörelsen är att skapa en enhetlig grund för statsrådets verksamhet.