Statsrådsborgen.

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

Många nya myndighetswebbplatser har lanserats efter september 2018. Dessa nya webbplatser måste nu uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster - och borde ha uppfyllt dem redan från och med den 23 september 2019.