Ett tillgängligt Kotka

Arbetet för att uppnå tillgänglighet inleddes i Kotka i samband med webbplatsreformen.