Möjlighet att ge respons på tillgänglighets­direktivet

EU-kommissionen har öppnat en enkät för att få information och synpunkter till stöd för utvärderingen av direktivet om webbtillgänglighet och dess genomförandebeslut.

Svar önskas brett av alla intressentgrupper, såsom myndigheter, organisationer som arbetar med tillgänglighet, intresseorganisationer och av privatpersoner, i synnerhet personer med funktionsnedsättning och äldre personer.

Via enkäten önskar man få synpunkter bl.a. på vad som har förändrats i och med direktivet och dess genomförande och om rättsakterna fortfarande är ändamålsenliga. Dessutom samlas information om effekterna av den senaste tekniska utvecklingen och behovet av ytterligare åtgärder för att göra den offentliga sektorns webbinnehåll mer inkluderande och tillgängligt för alla.

Enkäten kan besvaras i ett webbformulär senast den 25 oktober 2021.

Mer information och länk till enkäten.

Läs också

Myndighet, känn dina skyldigheter när det gäller digitala tjänsters tillgänglighet

Läs föregående

Staden måste se till att en digital tjänst som riktar sig till personer med funktions­nedsättning är tillgänglig

Läs nästa