”Tydligt och enkelt” är en bra planeringsprincip ur synskadades synvinkel

Webbtjänsterna utvecklas men utmaningarna för de synskadade har man ännu inte lyckats lösa helt och hållet. Ur tillgänglighetsperspektiv är det ännu en bra bit kvar till likvärdighet, berättar Anneli Iltanen, som var ordförande för Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry till slutet av året 2019.
mohor banerjee.

Lättläst språk hjälper immigranter att integreras

Indiska Mohor Banerjee flyttade till Finland 2017 tillsammans med sin man. Tidigare bodde paret i Kina så Banerjee hade redan erfarenhet av ett främmande samhälle och av att byta språkmiljö. Det stod snabbt klart för henne hur svårt det finska språket är – här borde man i praktiken behärska både standardvarianten och talspråket.