Möjlighet att ge respons på tillgänglighets­direktivet

EU-kommissionen har öppnat en enkät för att få information och synpunkter till stöd för utvärderingen av direktivet om webbtillgänglighet och dess genomförandebeslut.

Myndighet, känn dina skyldigheter när det gäller digitala tjänsters tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har förpliktat myndigheterna att se till att deras webbplatser senast den 23 september 2020 uppfyller tillgänglighetskraven. Från och med den 23 juni 2021 måste även mobilapplikationer vara tillgängliga. Tillgängliga digitala tjänster är en viktig jämlikhetsfaktor så att var och en oberoende av tid och plats ska kunna sköta sitt ärende självständigt.

Tillgänglig­het som utgångs­punkt för all plane­ring

Syftet med tillgänglighetsdirektivet är att harmonisera Europeiska unionens (EU) medlemsstaters lagar, förordningar och förvaltningsbestämmelser som gäller vissa produkters och tjänsters tillgänglighetskrav. Medborgarna bör kunna lita på att produkter och tjänster som tillhandahålls inom EU uppfyller samma tillgänglighetskrav.