Sökresultat

5 resultat av sökningen "overgangsperiod"

Första övergångsperioden för tillgänglighetskraven slutar den 23 september

Lagens första fas gäller den offentliga sektorns webbplatser som har tagits i bruk efter den 22 september 2018. Lagens andra fas omfattar den offentliga sektorns resterande webbplatser och den övergångsperioden...

Myndigheternas webbplatser måste enligt lag vara tillgängliga den 23 september 2020

I Finland finns det uppskattningsvis mer än en miljon människor som har svårigheter med att använda webbplatser. När webbplatserna uppfyller lagens krav på tillgänglighet har allt fler användare möjlighet att...

Ändringar i lagen om digitala tjänster

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer lagens tillgänglighetskrav att börja gälla nya tjänster och aktörer. Dessutom ska de nya tjänsterna som börjar...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

Innehåll och funktioner som lagen gäller Nedan finns en lista över innehåll och funktioner som lagen gäller. Avsikten är att göra det lättare att uppfatta att lagen berör största delen...

Om tillgänglighetsutlåtandet

I utlåtandet ska det också finnas beskrivet hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och lagen som genomför direktivet (lag om tillhandahållande av digitala tjänster) innehåller bestämmelser om...