Sökresultat

4 resultat av sökningen "klagomalsbeslut"

Tillgänglighetsutlåtanden och svar på respons om tillgängligheten låg i fokus i klagomålsbesluten år 2023

Klagomålen från användarna av digitala tjänster gällde brister i bland annat webbplatsernas tillgänglighetsutlåtanden, att användarna inte hade fått svar när de lämnat respons på den digitala tjänstens tillgänglighet eller allmänna...

Styrningsbrev från enheten för tillgänglighetstillsyn om publicering av inspelade direktsändningar samt om oproportionell börda

Enligt regionförvaltningsverkets uppfattning gör tjänsteleverantörerna på det här sättet på grund av en felaktig tolkning av lagen om digitala tjänster. Med det här brevet vill regionförvaltningsverket särskilt tydliggöra vilka krav...

Tillgängligheten bör avsevärt förbättras i tjänsten som erbjuder juridisk information

Beskrivning av ärendet Enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har inspekterat tillgängligheten till webbplatsen som erbjuder juridiskt informationsmaterial som en del av den omfattande tillsynen 2023. Vid inspektionen...