Sökresultat

6 resultat av sökningen "finlandssvenskt-teckensprak"

Webbplatser tillhör alla!

Artikelns innehåll visas i videon på teckenspråk. Den innehåller inte ljud. Vår yrkeskunniga grupp består av över 170 kommunikationsexperter; teckenspråkstolkar, tolkar för talskadade, kommunikationslärare, översättare, skrivtolkar och instruktörer i teckenspråk....

Dina rättigheter

Gå till den lättlästa versionen av sidan Dina rättigheter Användares rättigheter Nåla fast videon Video is pinned, press esc to unpin Textavsnittets innehåll visas i videon på teckenspråk. Den innehåller...

Videor och ljudsändningar

Videor förbättrar tillgängligheten Videor är ett utmärkt sätt att kommunicera på, eftersom video är ett naturligt sätt för många att tillägna sig saker. Det är viktigt att var och en...

Anvisningar som stöd för planeringen

Det finns sex olika infografer som visar hur tillgängligheten kan beaktas med tanke på olika användare. På sidan finns innehållet i infograferna också i textform. Anvisningarna har översatts och anpassats...

1.2.6 Teckenspråk (förinspelat)

Det finns teckenspråksöversättningar av allt förinspelat ljud innehåll i synkroniserad media.  ...

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

Tillgängliga webbplatser är mer än bara tydlig text och teknik I Tavastehus stad vaknade man till webbinnehållets tillgänglighet år 2015 då man höll på att omvandla de dåvarande webbplatserna responsiva....