Sökresultat

5 resultat av sökningen "eoppiva"

Utbildning i eOppiva om digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

Enheten för tillgänglighetstillsyn har nyligen lagt ut ny utbildning i eOppiva som klarlägger vilka tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster är, hur man bemöter dessa krav och vem som kraven...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

...som är öppen för alla i eOppiva. Dokument i MS Powerpoint Powerpointpresentationer kan grovt indelas i två grupper: sådana som används som stöd vid muntliga presentationer och sådana som är...

Videor

...eller med svensk text. På de finska sidorna finns mera videon från webbinarier och seminarier som vi har ordnat. Du kan också hitta en utbildningsvideo för tillgänglighet på eOppiva webbplats...

Ändringar i lagen om digitala tjänster

...i lagen om digitala tjänster – eOppiva Lag om tillhandahållande av digitala tjänster Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa digitala tjänster Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för...

Webbutbildning Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster har uppdaterats

En uppdaterad version av eOppivas webbutbildning Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster finns nu på nätet. Genom den här ingående utbildningen lär du dig vad webbtillgänglighet är...