4.1.2 Namn, roll, värde

För alla komponenter i ett användargränssnittÖppnas i ett nytt fönster (inklusive, men inte begränsat till formulärelement, länkar och komponenter skapade med script), kan namnetÖppnas i ett nytt fönster och rollenÖppnas i ett nytt fönster automatiskt tydliggörasÖppnas i ett nytt fönster. Status, egenskaper och värden som kan anges av användaren kan bli automatiskt tydliggjordÖppnas i ett nytt fönster, och meddelande om ändringar i dessa komponenter finns åtkomliga för användarprogramÖppnas i ett nytt fönster, inklusive hjälpmedelÖppnas i ett nytt fönster.

Anmärkning: Detta framgångskriterium är främst till för utvecklare som utvecklar egna komponenter eller skapar egna script för komponenterna i användargränssnittet. Exempelvis uppfyller redan standardkontroller i HTML detta framgångskriterium när de används enligt specifikation.

Läs också

4.1.1 Parsing

Läs föregående

1.3.4 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning (inofficiell översättning)

Läs nästa